Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Nákup 8 mobilních kombinovaných čističek vzduchu (ORG 81435000000) / 2020

Název:
Nákup 8 mobilních kombinovaných čističek vzduchu (81435000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 559 920 Kč 140 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč 0 Kč 559 920 Kč - - - -
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5213 Krizová opatření 0 Kč 0 Kč 559 920 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč 0 Kč 559 920 Kč - - - -
710 710 0 Kč 0 Kč 559 920 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 559 920 Kč 140 %