Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 814 (ORG 814) / 2020

Název:
814 (814)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 61 300 Kč 58 122 Kč 95 %
výdaje 6 813 000 Kč Navýšení 9 560 800 Kč 9 560 800 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 765 000 Kč 765 000 Kč 100 %
Školství a sociální věci 6 813 000 Kč Navýšení 8 795 800 Kč 8 795 800 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 6 813 000 Kč Navýšení 8 795 800 Kč 8 795 800 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 813 000 Kč Navýšení 7 501 600 Kč 7 501 600 Kč 100 %
440 440 6 813 000 Kč Navýšení 7 501 600 Kč 7 501 600 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 294 200 Kč 1 294 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 294 200 Kč 1 294 200 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 765 000 Kč 765 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 765 000 Kč 765 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 765 000 Kč 765 000 Kč 100 %
Celkem 6 813 000 Kč Navýšení 9 560 800 Kč 9 560 800 Kč 100 %