Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje ZŠ Podbělohorská (ORG 813) / 2020

Název:
ZŠ Podbělohorská (813)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 239 Kč 103 %
výdaje 2 069 000 Kč Navýšení 3 400 400 Kč 3 400 400 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 356 500 Kč 356 500 Kč 100 %
Školství a sociální věci 2 069 000 Kč Navýšení 3 043 900 Kč 3 043 900 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3117 První stupeň základních škol 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %