Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 812 (ORG 812) / 2020

Název:
812 (812)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 49 100 Kč 49 100 Kč 100 %
výdaje 6 432 000 Kč Navýšení 8 746 500 Kč 8 746 500 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 687 500 Kč 687 500 Kč 100 %
Školství a sociální věci 6 432 000 Kč Navýšení 8 059 000 Kč 8 059 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 6 432 000 Kč Navýšení 8 059 000 Kč 8 059 000 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 432 000 Kč Navýšení 6 725 900 Kč 6 725 900 Kč 100 %
440 440 6 432 000 Kč Navýšení 6 725 900 Kč 6 725 900 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 333 100 Kč 1 333 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 333 100 Kč 1 333 100 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 687 500 Kč 687 500 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 687 500 Kč 687 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 687 500 Kč 687 500 Kč 100 %
Celkem 6 432 000 Kč Navýšení 8 746 500 Kč 8 746 500 Kč 100 %