Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 (ORG 81156000205) / 2020

Název:
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 (81156000205)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 16 000 000 Kč Pokles 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 16 000 000 Kč Pokles 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 16 000 000 Kč Pokles 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %
6121 Budovy, haly a stavby 16 000 000 Kč Pokles 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %
813 813 16 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %
Celkem 16 000 000 Kč Pokles 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %