Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 (ORG 81010000162) / 2020

Název:
Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 (81010000162)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 400 000 Kč Navýšení 854 700 Kč 239 677 Kč 28 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 400 000 Kč Navýšení 854 700 Kč 239 677 Kč 28 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 400 000 Kč Navýšení 854 700 Kč 239 677 Kč 28 %
6121 Budovy, haly a stavby 400 000 Kč Navýšení 854 700 Kč 239 677 Kč 28 %
413 413 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 854 700 Kč 239 677 Kč 28 %
Celkem 400 000 Kč Navýšení 854 700 Kč 239 677 Kč 28 %