Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Weberova (ORG 808) / 2020

Název:
ZŠ Weberova (808)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 125 300 Kč 125 254 Kč 100 %
výdaje 10 535 000 Kč Navýšení 15 052 900 Kč 15 052 850 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
Školství a sociální věci 10 535 000 Kč Navýšení 14 197 900 Kč 14 197 850 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 10 535 000 Kč Navýšení 14 197 900 Kč 14 197 850 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 535 000 Kč Navýšení 11 646 200 Kč 11 646 150 Kč 100 %
440 440 10 535 000 Kč Navýšení 11 646 200 Kč 11 646 150 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 591 800 Kč 1 591 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 591 800 Kč 1 591 800 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 959 900 Kč 959 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 959 900 Kč 959 900 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
Celkem 10 535 000 Kč Navýšení 15 052 900 Kč 15 052 850 Kč 100 %