Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 807 (ORG 807) / 2020

Název:
807 (807)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 834 900 Kč 834 858 Kč 100 %
výdaje 5 004 000 Kč Navýšení 6 985 400 Kč 6 985 400 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 606 500 Kč 606 500 Kč 100 %
Školství a sociální věci 5 004 000 Kč Navýšení 6 378 900 Kč 6 378 900 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 5 004 000 Kč Navýšení 6 378 900 Kč 6 378 900 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 004 000 Kč Navýšení 5 414 000 Kč 5 414 000 Kč 100 %
440 440 5 004 000 Kč Navýšení 5 414 000 Kč 5 414 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 964 900 Kč 964 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 964 900 Kč 964 900 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 606 500 Kč 606 500 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 606 500 Kč 606 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 606 500 Kč 606 500 Kč 100 %
Celkem 5 004 000 Kč Navýšení 6 985 400 Kč 6 985 400 Kč 100 %