Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu (ORG 80435000081) / 2020

Název:
FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu (80435000081)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 317 000 Kč - - - -
výdaje 2 700 000 Kč Navýšení 3 573 900 Kč 3 334 594 Kč 93 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 700 000 Kč Navýšení 3 573 900 Kč 3 334 594 Kč 93 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 2 700 000 Kč Navýšení 3 573 900 Kč 3 334 594 Kč 93 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 700 000 Kč Navýšení 3 573 900 Kč 3 334 594 Kč 93 %
413 413 2 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 3 573 900 Kč 3 334 594 Kč 93 %
Celkem 2 700 000 Kč Navýšení 3 573 900 Kč 3 334 594 Kč 93 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 80435000081 (FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VYSSPA Sports Technology s.r.o.ARES 3 334 594,15 Kč
360000114 12.03.2020 110 045,70 Kč
360000118 12.03.2020 205 467,00 Kč
360000122 12.03.2020 236 816,00 Kč
360000117 12.03.2020 748 442,00 Kč
360000121 12.03.2020 581 474,00 Kč
360000116 12.03.2020 100 688,00 Kč
360000120 12.03.2020 142 795,00 Kč
360000115 12.03.2020 232 735,00 Kč
360000119 12.03.2020 143 594,00 Kč
360000123 12.03.2020 22 886,50 Kč
950000048 30.03.2020 -77 824,48 Kč
360000308 30.03.2020 77 824,48 Kč
950000048 30.03.2020 114 028,94 Kč
360000308 30.03.2020 28 675,52 Kč
950000048 30.03.2020 309 471,06 Kč
950000048 30.03.2020 -28 675,52 Kč
950000011 18.05.2020 748 442,00 Kč
950000012 18.05.2020 -205 467,00 Kč
950000014 18.05.2020 -142 795,00 Kč
950000016 18.05.2020 -236 816,00 Kč
950000018 18.05.2020 -309 471,06 Kč
950000008 18.05.2020 -110 045,70 Kč
950000010 18.05.2020 -100 688,00 Kč
950000011 18.05.2020 748 442,00 Kč
950000011 18.05.2020 748 442,00 Kč
950000013 18.05.2020 143 594,00 Kč
950000015 18.05.2020 581 474,00 Kč
950000017 18.05.2020 22 886,50 Kč
950000019 18.05.2020 114 028,94 Kč
950000009 18.05.2020 232 735,00 Kč
950000011 18.05.2020 -748 442,00 Kč
950000011 18.05.2020 -748 442,00 Kč
950000013 18.05.2020 -143 594,00 Kč
950000015 18.05.2020 -581 474,00 Kč
950000017 18.05.2020 -22 886,50 Kč
950000019 18.05.2020 -114 028,94 Kč
950000009 18.05.2020 -232 735,00 Kč
950000011 18.05.2020 -748 442,00 Kč
950000012 18.05.2020 205 467,00 Kč
950000014 18.05.2020 142 795,00 Kč
950000016 18.05.2020 236 816,00 Kč
950000018 18.05.2020 309 471,06 Kč
950000008 18.05.2020 110 045,70 Kč
950000010 18.05.2020 100 688,00 Kč
360000087 10.06.2020 360 694,15 Kč
360000087 10.06.2020 25 456,80 Kč
950000014 21.07.2020 27,02 Kč
950000014 21.07.2020 -27,02 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 3 334 594,15 Kč