Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 757 (ORG 757) / 2020

Název:
757 (757)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 569 500 Kč 569 495 Kč 100 %
výdaje 12 271 000 Kč Navýšení 16 719 500 Kč 16 719 480 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 1 269 100 Kč 1 269 100 Kč 100 %
Školství a sociální věci 12 271 000 Kč Navýšení 15 450 400 Kč 15 450 380 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 12 271 000 Kč Navýšení 15 450 400 Kč 15 450 380 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 12 271 000 Kč Navýšení 13 547 700 Kč 13 547 680 Kč 100 %
440 440 12 271 000 Kč Navýšení 13 547 700 Kč 13 547 680 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 902 700 Kč 1 902 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 902 700 Kč 1 902 700 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 1 269 100 Kč 1 269 100 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 269 100 Kč 1 269 100 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 1 269 100 Kč 1 269 100 Kč 100 %
Celkem 12 271 000 Kč Navýšení 16 719 500 Kč 16 719 480 Kč 100 %