Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny (ORG 756) / 2020

Název:
ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny (756)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 59 900 Kč 59 905 Kč 100 %
výdaje 4 663 000 Kč Navýšení 8 410 800 Kč 8 410 850 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 221 200 Kč 221 200 Kč 100 %
Školství a sociální věci 4 663 000 Kč Navýšení 8 189 600 Kč 8 189 650 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 4 663 000 Kč Navýšení 8 189 600 Kč 8 189 650 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 663 000 Kč Navýšení 6 790 200 Kč 6 790 250 Kč 100 %
440 440 4 663 000 Kč Navýšení 6 790 200 Kč 6 790 250 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 689 400 Kč 689 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 689 400 Kč 689 400 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 710 000 Kč 710 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 710 000 Kč 710 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 221 200 Kč 221 200 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 221 200 Kč 221 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 221 200 Kč 221 200 Kč 100 %
Celkem 4 663 000 Kč Navýšení 8 410 800 Kč 8 410 850 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 756 (ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení...), Paragraf 5213 (Krizová opatření), Položka 5336 (Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9ARES 221 200,00 Kč
300000091 17.08.2020 68 200,00 Kč
950000072 30.09.2020 153 000,00 Kč
950000029 11.11.2020 46 600,00 Kč
950000029 11.11.2020 -46 600,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 221 200,00 Kč