Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 513 (ORG 513) / 2020

Název:
513 (513)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 3 662 000 Kč 3 662 000 Kč 2 441 329 Kč 67 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 3 662 000 Kč 3 662 000 Kč 2 441 329 Kč 67 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3319 Ostatní záležitosti kultury 3 662 000 Kč 3 662 000 Kč 2 441 329 Kč 67 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 662 000 Kč 3 662 000 Kč 2 441 329 Kč 67 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 831 000 Kč 610 332 Kč 33 %
637 637 3 662 000 Kč Pokles 1 831 000 Kč 1 830 997 Kč 100 %
Celkem 3 662 000 Kč 3 662 000 Kč 2 441 329 Kč 67 %