Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytů a převodů nemovitých věcí (ORG 430000) / 2020

Název:
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí (430000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 018 000 Kč Navýšení 5 911 000 Kč 5 449 857 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 4 018 000 Kč Navýšení 5 705 000 Kč 5 244 375 Kč 92 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
443 443 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
3611 Podpora individuální bytové výstavby 18 000 Kč Navýšení 26 000 Kč 8 000 Kč 31 %
5169 Nákup ostatních služeb 18 000 Kč 18 000 Kč 0 Kč 0 %
143 143 18 000 Kč 18 000 Kč 0 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 4 000 000 Kč Pokles 3 908 900 Kč 3 477 097 Kč 89 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 000 000 Kč Pokles 1 194 400 Kč 891 158 Kč 75 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 1 194 400 Kč 891 158 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 2 234 500 Kč 2 106 230 Kč 94 %
843 843 0 Kč Navýšení 2 234 500 Kč 2 106 230 Kč 94 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 443 000 Kč 442 874 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 443 000 Kč 442 874 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 36 835 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 36 835 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 420 000 Kč 409 276 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 309 276 Kč 97 %
843 843 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 309 276 Kč 97 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 1 350 100 Kč 1 350 002 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 100 %
6130 Pozemky 0 Kč Navýšení 100 Kč 2 Kč 2 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 Kč 2 Kč 2 %
Celkem 4 018 000 Kč Navýšení 5 911 000 Kč 5 449 857 Kč 92 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 430000 ( Odbor bytů a převodů nemovitých věcí), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Bírová Martina 100 000,00 Kč
360000201 18.11.2020 100 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 100 000,00 Kč