Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytů a převodů nemovitých věcí (ORG 430000) / 2020

Název:
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí (430000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 018 000 Kč Navýšení 5 911 000 Kč 5 449 857 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 4 018 000 Kč Navýšení 5 705 000 Kč 5 244 375 Kč 92 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
443 443 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
3611 Podpora individuální bytové výstavby 18 000 Kč Navýšení 26 000 Kč 8 000 Kč 31 %
5169 Nákup ostatních služeb 18 000 Kč 18 000 Kč 0 Kč 0 %
143 143 18 000 Kč 18 000 Kč 0 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 4 000 000 Kč Pokles 3 908 900 Kč 3 477 097 Kč 89 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 000 000 Kč Pokles 1 194 400 Kč 891 158 Kč 75 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 1 194 400 Kč 891 158 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 2 234 500 Kč 2 106 230 Kč 94 %
843 843 0 Kč Navýšení 2 234 500 Kč 2 106 230 Kč 94 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 443 000 Kč 442 874 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 443 000 Kč 442 874 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 36 835 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 36 835 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 420 000 Kč 409 276 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 309 276 Kč 97 %
843 843 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 309 276 Kč 97 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 1 350 100 Kč 1 350 002 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 100 %
6130 Pozemky 0 Kč Navýšení 100 Kč 2 Kč 2 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 Kč 2 Kč 2 %
Celkem 4 018 000 Kč Navýšení 5 911 000 Kč 5 449 857 Kč 92 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 430000 ( Odbor bytů a převodů nemovitých věcí), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.ARES 891 158,40 Kč
360000156 29.01.2020 60 500,00 Kč
360000009 02.03.2020 60 500,00 Kč
360000322 31.03.2020 60 500,00 Kč
360000266 28.04.2020 60 500,00 Kč
360000031 02.06.2020 60 500,00 Kč
360000310 30.06.2020 60 500,00 Kč
360000293 29.07.2020 60 500,00 Kč
360000037 02.09.2020 60 500,00 Kč
360000380 30.09.2020 60 500,00 Kč
360000090 09.11.2020 60 500,00 Kč
360000027 03.12.2020 60 500,00 Kč
360000307 17.12.2020 60 500,00 Kč
360000350 18.12.2020 165 158,40 Kč
Ing. Mallátovi Roman a Martina 0,00 Kč
360000081 07.08.2020 442 873,54 Kč
950000019 24.08.2020 -442 873,54 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 891 158,40 Kč