Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor bytů a převodů nemovitých věcí (ORG 430000) / 2020

Název:
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí (430000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 018 000 Kč Navýšení 5 911 000 Kč 5 449 857 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 4 018 000 Kč Navýšení 5 705 000 Kč 5 244 375 Kč 92 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 206 000 Kč 205 482 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 36 835 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 36 835 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 36 835 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 1 350 100 Kč 1 350 002 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 100 %
6130 Pozemky 0 Kč Navýšení 100 Kč 2 Kč 2 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 Kč 2 Kč 2 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 487 100 Kč 1 486 837 Kč 100 %