Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Finalizace projektu na přírodní hřiště Pod Žvahovem, Praha 5 (ORG 410085) / 2020

Název:
Finalizace projektu na přírodní hřiště Pod Žvahovem, Praha 5 (410085)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %
441 441 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %
Celkem 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %