Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Obnova dětského hřiště Aréna (ORG 410080) / 2020

Název:
Obnova dětského hřiště Aréna (410080)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %