Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Dodání a instalace zastínění vč. souvisejících stavebních a montážních prací na DH ul. Bochovská, Praha 5 - Jinonice (ORG 410079) / 2020

Název:
Dodání a instalace zastínění vč. souvisejících stavebních a montážních prací na DH ul. Bochovská, Praha 5 - Jinonice (410079)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 300 000 Kč Pokles 128 900 Kč 128 813 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 300 000 Kč Pokles 128 900 Kč 128 813 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 300 000 Kč Pokles 128 900 Kč 128 813 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 300 000 Kč Pokles 128 900 Kč 128 813 Kč 100 %
241 241 300 000 Kč Pokles 128 900 Kč 128 813 Kč 100 %
Celkem 300 000 Kč Pokles 128 900 Kč 128 813 Kč 100 %