Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Obnova dětského hřiště Sacré Coeur (ORG 410078) / 2020

Název:
Obnova dětského hřiště Sacré Coeur (410078)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -