Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Streetworkout Sacré Coeur (ORG 410072) / 2020

Název:
Streetworkout Sacré Coeur (410072)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %