Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Nákup městského mobiliáře (ORG 410001) / 2020

Název:
Nákup městského mobiliáře (410001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 1 274 128 Kč 31 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Životní prostředí 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 1 274 128 Kč 31 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 1 274 128 Kč 31 %
5172 Programové vybavení 0 Kč Navýšení 239 600 Kč 239 580 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 239 600 Kč 239 580 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 050 000 Kč Pokles 3 810 400 Kč 1 034 548 Kč 27 %
241 241 4 050 000 Kč Pokles 3 810 400 Kč 1 034 548 Kč 27 %
Celkem 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 1 274 128 Kč 31 %