Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2020

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 103 807 900 Kč Navýšení 110 233 400 Kč 83 287 462 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 3 560 000 Kč 3 059 120 Kč 86 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Doprava 6 040 000 Kč Navýšení 11 356 700 Kč 328 714 Kč 3 %
Kultura a sdělovací prostředky 4 280 900 Kč Navýšení 4 300 900 Kč 822 302 Kč 19 %
Tělovýchova a zájmová činnost 10 798 000 Kč Pokles 10 026 000 Kč 7 922 934 Kč 79 %
Životní prostředí 81 939 000 Kč Pokles 79 595 800 Kč 69 760 575 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 112 971 Kč 56 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 112 971 Kč 56 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 112 971 Kč 56 %
2212 Silnice 5 000 000 Kč Navýšení 10 881 000 Kč 113 100 Kč 1 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 113 100 Kč 24 %
341 341 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 113 100 Kč 24 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Navýšení 10 401 800 Kč 0 Kč 0 %
341 341 5 000 000 Kč Navýšení 10 401 800 Kč 0 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320 000 Kč Navýšení 439 000 Kč 215 614 Kč 49 %
5163 Služby peněžních ústavů 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 119 000 Kč 118 580 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 119 000 Kč 118 580 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
5171 Opravy a udržování 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
641 641 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 200 000 Kč Navýšení 220 000 Kč 143 000 Kč 65 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 170 500 Kč 98 000 Kč 57 %
641 641 200 000 Kč Pokles 170 500 Kč 98 000 Kč 57 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 40 500 Kč 36 000 Kč 89 %
641 641 0 Kč Navýšení 40 500 Kč 36 000 Kč 89 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 798 000 Kč Pokles 10 026 000 Kč 7 922 934 Kč 79 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 520 219 Kč 52 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 520 219 Kč 52 %
5151 Studená voda 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 166 092 Kč 51 %
241 241 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 166 092 Kč 51 %
5154 Elektrická energie 170 000 Kč 170 000 Kč 105 966 Kč 62 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 105 966 Kč 62 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč Pokles 7 840 000 Kč 6 924 166 Kč 88 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 7 840 000 Kč 6 924 166 Kč 88 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 980 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 980 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč Navýšení 3 060 000 Kč 3 059 120 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Navýšení 3 060 000 Kč 3 059 120 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 7 120 Kč 89 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 3 052 000 Kč 3 052 000 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 80 919 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 80 919 Kč 40 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 80 919 Kč 40 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 872 601 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 872 601 Kč 100 %
241 241 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 872 601 Kč 100 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 5 900 000 Kč 5 900 000 Kč 1 412 675 Kč 24 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 450 120 Kč 12 %
241 241 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 450 120 Kč 12 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 962 555 Kč 48 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 962 555 Kč 48 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 72 625 000 Kč Pokles 69 455 200 Kč 64 634 656 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Pokles 3 000 000 Kč 1 037 522 Kč 35 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 3 000 000 Kč 1 037 522 Kč 35 %
5151 Studená voda 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 555 644 Kč 56 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 555 644 Kč 56 %
5154 Elektrická energie 900 000 Kč Pokles 898 400 Kč 756 438 Kč 84 %
241 241 900 000 Kč Pokles 898 400 Kč 756 438 Kč 84 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 349 690 Kč 35 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 349 690 Kč 35 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 025 000 Kč Pokles 61 842 200 Kč 60 511 704 Kč 98 %
241 241 64 025 000 Kč Pokles 61 842 200 Kč 60 511 704 Kč 98 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 409 090 Kč 83 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 409 090 Kč 83 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 1 600 Kč 1 567 Kč 98 %
241 241 0 Kč Navýšení 1 600 Kč 1 567 Kč 98 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 432 800 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 432 800 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 157 200 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 157 200 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
741 741 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Celkem 103 807 900 Kč Navýšení 110 233 400 Kč 83 287 462 Kč 76 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 ( Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Luděk Provazník L.P.I.ARES 416 140,78 Kč
360000117 10.06.2020 43 076,00 Kč
360000016 04.08.2020 48 400,00 Kč
360000087 07.09.2020 24 200,00 Kč
360000234 21.10.2020 119 335,04 Kč
360000233 21.10.2020 64 969,74 Kč
360000048 03.11.2020 48 400,00 Kč
360000246 15.12.2020 67 760,00 Kč
Viliam SzöcsARES 260 600,00 Kč
360000208 27.05.2020 42 021,00 Kč
360000162 15.06.2020 36 542,00 Kč
360000161 15.06.2020 24 926,00 Kč
360000266 25.06.2020 36 145,00 Kč
360000077 07.08.2020 6 655,00 Kč
360000251 26.08.2020 36 145,00 Kč
360000286 22.09.2020 36 145,00 Kč
360000274 25.11.2020 42 021,00 Kč
CORP.-EL. Vladimír ChrastilARES 237 110,00 Kč
360000100 08.04.2020 24 300,00 Kč
360000079 12.05.2020 9 760,00 Kč
360000173 26.05.2020 48 780,00 Kč
360000234 23.06.2020 48 340,00 Kč
360000052 03.09.2020 14 730,00 Kč
360000291 22.09.2020 53 880,00 Kč
360000305 30.11.2020 19 680,00 Kč
360000463 21.12.2020 17 640,00 Kč
Szöcs ViliamARES 174 414,00 Kč
360000158 20.05.2020 102 124,00 Kč
360000245 27.07.2020 36 145,00 Kč
360000298 26.10.2020 36 145,00 Kč
Pauer VítARES 92 371,00 Kč
360000165 16.03.2020 12 200,00 Kč
360000248 27.04.2020 35 271,00 Kč
360000212 27.05.2020 6 000,00 Kč
360000211 27.05.2020 13 500,00 Kč
360000309 30.06.2020 2 000,00 Kč
360000325 27.10.2020 5 900,00 Kč
360000047 03.11.2020 17 500,00 Kč
Ing. Špaňhel JiříARES 84 500,00 Kč
360000249 27.07.2020 79 500,00 Kč
360000081 08.10.2020 5 000,00 Kč
CENTRA a.s.ARES 59 671,15 Kč
360000038 03.07.2020 59 671,15 Kč
DAP. a.s.ARES 55 301,20 Kč
360000029 05.10.2020 18 856,00 Kč
360000256 23.10.2020 36 445,20 Kč
Šárka ŠustováARES 24 700,00 Kč
360000296 26.10.2020 24 700,00 Kč
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.ARES 2 462,00 Kč
360000036 03.07.2020 2 462,00 Kč
Petr SzöcsARES 1 820,00 Kč
360000061 08.07.2020 1 820,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 409 090,13 Kč