Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2020

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 103 807 900 Kč Navýšení 110 233 400 Kč 83 287 462 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 3 560 000 Kč 3 059 120 Kč 86 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Doprava 6 040 000 Kč Navýšení 11 356 700 Kč 328 714 Kč 3 %
Kultura a sdělovací prostředky 4 280 900 Kč Navýšení 4 300 900 Kč 822 302 Kč 19 %
Tělovýchova a zájmová činnost 10 798 000 Kč Pokles 10 026 000 Kč 7 922 934 Kč 79 %
Životní prostředí 81 939 000 Kč Pokles 79 595 800 Kč 69 760 575 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 112 971 Kč 56 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 112 971 Kč 56 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 112 971 Kč 56 %
2212 Silnice 5 000 000 Kč Navýšení 10 881 000 Kč 113 100 Kč 1 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 113 100 Kč 24 %
341 341 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 113 100 Kč 24 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Navýšení 10 401 800 Kč 0 Kč 0 %
341 341 5 000 000 Kč Navýšení 10 401 800 Kč 0 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320 000 Kč Navýšení 439 000 Kč 215 614 Kč 49 %
5163 Služby peněžních ústavů 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 119 000 Kč 118 580 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 119 000 Kč 118 580 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
5171 Opravy a udržování 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
641 641 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 200 000 Kč Navýšení 220 000 Kč 143 000 Kč 65 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 170 500 Kč 98 000 Kč 57 %
641 641 200 000 Kč Pokles 170 500 Kč 98 000 Kč 57 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 40 500 Kč 36 000 Kč 89 %
641 641 0 Kč Navýšení 40 500 Kč 36 000 Kč 89 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 798 000 Kč Pokles 10 026 000 Kč 7 922 934 Kč 79 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 520 219 Kč 52 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 520 219 Kč 52 %
5151 Studená voda 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 166 092 Kč 51 %
241 241 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 166 092 Kč 51 %
5154 Elektrická energie 170 000 Kč 170 000 Kč 105 966 Kč 62 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 105 966 Kč 62 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč Pokles 7 840 000 Kč 6 924 166 Kč 88 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 7 840 000 Kč 6 924 166 Kč 88 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 980 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 980 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč Navýšení 3 060 000 Kč 3 059 120 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Navýšení 3 060 000 Kč 3 059 120 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 7 120 Kč 89 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 3 052 000 Kč 3 052 000 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 80 919 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 80 919 Kč 40 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 80 919 Kč 40 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 872 601 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 872 601 Kč 100 %
241 241 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 872 601 Kč 100 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 5 900 000 Kč 5 900 000 Kč 1 412 675 Kč 24 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 450 120 Kč 12 %
241 241 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 450 120 Kč 12 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 962 555 Kč 48 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 962 555 Kč 48 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 72 625 000 Kč Pokles 69 455 200 Kč 64 634 656 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Pokles 3 000 000 Kč 1 037 522 Kč 35 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 3 000 000 Kč 1 037 522 Kč 35 %
5151 Studená voda 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 555 644 Kč 56 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 555 644 Kč 56 %
5154 Elektrická energie 900 000 Kč Pokles 898 400 Kč 756 438 Kč 84 %
241 241 900 000 Kč Pokles 898 400 Kč 756 438 Kč 84 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 349 690 Kč 35 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 349 690 Kč 35 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 025 000 Kč Pokles 61 842 200 Kč 60 511 704 Kč 98 %
241 241 64 025 000 Kč Pokles 61 842 200 Kč 60 511 704 Kč 98 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 409 090 Kč 83 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 409 090 Kč 83 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 1 600 Kč 1 567 Kč 98 %
241 241 0 Kč Navýšení 1 600 Kč 1 567 Kč 98 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 432 800 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 432 800 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 157 200 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 157 200 Kč 157 200 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
741 741 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
Celkem 103 807 900 Kč Navýšení 110 233 400 Kč 83 287 462 Kč 76 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 ( Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5151 (Studená voda)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.ARES 454 187,00 Kč
360000066 20.01.2020 538,00 Kč
360000069 20.01.2020 140,00 Kč
360000089 23.01.2020 54 540,00 Kč
360000096 23.01.2020 27 963,00 Kč
360000088 23.01.2020 6 290,00 Kč
360000091 23.01.2020 8 170,00 Kč
360000087 23.01.2020 7 890,00 Kč
360000090 23.01.2020 13 770,00 Kč
360000085 12.02.2020 8 170,00 Kč
360000088 12.02.2020 6 290,00 Kč
360000087 12.02.2020 2 820,00 Kč
360000086 12.02.2020 18 800,00 Kč
950000042 03.03.2020 -41 358,00 Kč
360000096 10.03.2020 29 902,00 Kč
360000112 11.03.2020 4 820,00 Kč
360000109 11.03.2020 6 290,00 Kč
360000108 11.03.2020 130,00 Kč
360000107 11.03.2020 16 760,00 Kč
360000096 08.04.2020 140,00 Kč
360000095 08.04.2020 21 680,00 Kč
360000099 08.04.2020 54 540,00 Kč
360000094 08.04.2020 4 820,00 Kč
360000098 08.04.2020 6 290,00 Kč
360000097 08.04.2020 7 890,00 Kč
950000055 15.04.2020 -4 309,00 Kč
360000078 12.05.2020 6 290,00 Kč
360000077 12.05.2020 18 800,00 Kč
360000076 12.05.2020 4 820,00 Kč
360000075 12.05.2020 1 780,00 Kč
360000121 10.06.2020 130,00 Kč
360000120 10.06.2020 16 760,00 Kč
360000119 10.06.2020 4 820,00 Kč
360000118 10.06.2020 6 290,00 Kč
950000071 30.06.2020 -144 070,00 Kč
360000089 10.07.2020 140,00 Kč
360000088 10.07.2020 4 820,00 Kč
360000092 10.07.2020 5 910,00 Kč
360000087 10.07.2020 21 680,00 Kč
360000091 10.07.2020 18 760,00 Kč
360000090 10.07.2020 6 290,00 Kč
360000119 12.08.2020 1 780,00 Kč
360000122 12.08.2020 6 290,00 Kč
360000121 12.08.2020 18 800,00 Kč
360000120 12.08.2020 4 820,00 Kč
360000301 18.08.2020 -7 289,00 Kč
360000184 19.08.2020 33 469,00 Kč
950000035 31.08.2020 -7 953,00 Kč
360000054 01.09.2020 -37 816,00 Kč
360000142 10.09.2020 4 820,00 Kč
360000144 10.09.2020 3 890,00 Kč
360000143 10.09.2020 9 060,00 Kč
360000214 16.09.2020 15 400,00 Kč
360000113 12.10.2020 21 680,00 Kč
360000112 12.10.2020 18 760,00 Kč
360000111 12.10.2020 5 910,00 Kč
360000115 12.10.2020 140,00 Kč
360000110 12.10.2020 3 890,00 Kč
360000114 12.10.2020 4 820,00 Kč
360000125 11.11.2020 18 800,00 Kč
360000124 11.11.2020 1 780,00 Kč
360000251 24.11.2020 4 820,00 Kč
360000250 24.11.2020 3 890,00 Kč
360000130 10.12.2020 3 890,00 Kč
360000129 10.12.2020 15 400,00 Kč
360000132 10.12.2020 4 820,00 Kč
360000131 10.12.2020 9 060,00 Kč
360000400 18.12.2020 18 760,00 Kč
360000399 18.12.2020 3 890,00 Kč
360000402 18.12.2020 4 820,00 Kč
360000401 18.12.2020 21 680,00 Kč
360000528 22.12.2020 5 910,00 Kč
Správa služeb hlavního města PrahyARES 101 457,24 Kč
360000084 09.03.2020 101 457,24 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 555 644,24 Kč