Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje FZŠ Drtinova, Praha 5 - Modernizace vybavení a zařízení učebny fyziky (ORG 400020) / 2020

Název:
FZŠ Drtinova, Praha 5 - Modernizace vybavení a zařízení učebny fyziky (400020)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 690 100 Kč Navýšení 1 015 700 Kč 885 191 Kč 87 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 690 100 Kč Navýšení 1 015 700 Kč 885 191 Kč 87 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 690 100 Kč Navýšení 1 015 700 Kč 885 191 Kč 87 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 330 800 Kč 330 739 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 330 800 Kč 330 739 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 690 100 Kč Pokles 557 000 Kč 426 555 Kč 77 %
440 440 690 100 Kč Pokles 557 000 Kč 426 555 Kč 77 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 127 900 Kč 127 897 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 127 900 Kč 127 897 Kč 100 %
Celkem 690 100 Kč Navýšení 1 015 700 Kč 885 191 Kč 87 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 400020 (FZŠ Drtinova, Praha 5 - Modernizace vybavení a zařízení...), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
DOMISTAV CZ a.s.ARES 330 739,20 Kč
360000100 11.08.2020 330 739,20 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 330 739,20 Kč