Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku (ORG 400013) / 2020

Název:
Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku (400013)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč 0 Kč -339 911 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč 0 Kč -339 911 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč 0 Kč -339 911 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč 0 Kč -36 050 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -36 050 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč 0 Kč -105 304 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -105 304 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0 Kč -198 556 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -198 556 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč -339 911 Kč - - - -