Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Waldorfská (ORG 400000) / 2020

Název:
ZŠ Waldorfská (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 49 764 000 Kč Pokles 29 061 600 Kč 23 288 155 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 48 764 000 Kč Pokles 29 058 100 Kč 23 288 155 Kč 80 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 7 382 000 Kč Pokles 4 143 500 Kč 2 267 978 Kč 55 %
5167 Služby školení a vzdělávání 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 632 000 Kč Pokles 631 100 Kč 317 494 Kč 50 %
440 440 632 000 Kč Pokles 631 100 Kč 317 494 Kč 50 %
5171 Opravy a udržování 400 000 Kč Navýšení 2 117 200 Kč 1 950 484 Kč 92 %
440 440 400 000 Kč Navýšení 2 117 200 Kč 1 950 484 Kč 92 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 250 000 Kč Pokles 1 395 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 6 250 000 Kč Pokles 1 395 200 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 41 032 000 Kč Pokles 23 569 600 Kč 19 962 498 Kč 85 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 400 000 Kč Pokles 407 100 Kč 12 810 Kč 3 %
440 440 1 400 000 Kč Pokles 407 100 Kč 12 810 Kč 3 %
5167 Služby školení a vzdělávání 395 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 395 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 612 000 Kč Navýšení 1 684 400 Kč 1 486 808 Kč 88 %
440 440 1 612 000 Kč Navýšení 1 684 400 Kč 1 486 808 Kč 88 %
5171 Opravy a udržování 19 950 000 Kč Pokles 18 841 000 Kč 18 341 408 Kč 97 %
440 440 19 950 000 Kč Pokles 18 841 000 Kč 18 341 408 Kč 97 %
5175 Pohoštění 210 000 Kč 210 000 Kč 23 970 Kč 11 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 23 970 Kč 11 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 800 000 Kč Pokles 474 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 474 900 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 15 665 000 Kč Pokles 1 372 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 15 665 000 Kč Pokles 1 372 500 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 251 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 251 700 Kč 0 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 212 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 212 400 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 1 020 800 Kč 938 374 Kč 92 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 75 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 75 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 803 300 Kč 740 874 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 803 300 Kč 740 874 Kč 92 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 10 000 Kč 33 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 10 000 Kč 33 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 350 000 Kč Pokles 164 800 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Pokles 64 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 250 000 Kč Pokles 64 800 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 49 764 000 Kč Pokles 29 061 600 Kč 23 288 155 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 400000 (ZŠ Waldorfská ), Paragraf 3149 (Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Šikovné děti, z.s.ARES 87 000,00 Kč
300000195 17.07.2020 30 000,00 Kč
300000197 17.07.2020 30 000,00 Kč
300000196 17.07.2020 27 000,00 Kč
Beachclub Strahov, z.s.ARES 70 000,00 Kč
300000209 16.07.2020 30 000,00 Kč
300000199 17.07.2020 40 000,00 Kč
LUDUS MAGNUS, z.s.ARES 65 000,00 Kč
300000226 23.07.2020 35 000,00 Kč
300000227 23.07.2020 30 000,00 Kč
Český svaz ochránců přírody 01/87 StromARES 42 000,00 Kč
300000187 17.07.2020 10 000,00 Kč
300000189 17.07.2020 15 000,00 Kč
300000188 17.07.2020 17 000,00 Kč
Sdružení dětského pěveckého sboru SvítáníARES 40 000,00 Kč
300000100 21.08.2020 10 000,00 Kč
300000101 21.08.2020 30 000,00 Kč
Taneční studio LightARES 40 000,00 Kč
300000198 17.07.2020 40 000,00 Kč
Přírodní klub LahovičkyARES 40 000,00 Kč
300000192 17.07.2020 10 000,00 Kč
300000193 17.07.2020 30 000,00 Kč
Česká tábornická unie - T.K. Modrý Kruh Praha, p.s.ARES 34 440,00 Kč
300000231 23.07.2020 34 440,00 Kč
Kulturní a rodinné centrum Barrandov, o.s.ARES 32 400,00 Kč
300000010 04.08.2020 32 400,00 Kč
SPORTJOYARES 30 000,00 Kč
300000113 07.07.2020 30 000,00 Kč
IQ školka Delfínek, z.s.ARES 30 000,00 Kč
300000181 17.07.2020 30 000,00 Kč
Tenisový klub Vysoké školy Praha o.s.ARES 29 000,00 Kč
300000179 17.07.2020 29 000,00 Kč
Junák - český skaut, středisko Hiawatha Praha, z. s.ARES 28 000,00 Kč
300000230 23.07.2020 28 000,00 Kč
Spolek MAM ProstorARES 26 000,00 Kč
300000085 01.07.2020 26 000,00 Kč
Výtvarný spolek HruškaARES 25 000,00 Kč
300000053 12.08.2020 25 000,00 Kč
TIB, z.s.ARES 22 400,00 Kč
300000182 17.07.2020 22 400,00 Kč
Duha PalubaARES 20 000,00 Kč
300000186 17.07.2020 20 000,00 Kč
Výtvarný ateliér SMARTARES 20 000,00 Kč
300000210 16.07.2020 20 000,00 Kč
Swim Smooth Czech Republic, z.s.ARES 20 000,00 Kč
300000111 07.07.2020 20 000,00 Kč
Unius, z.s.ARES 16 000,00 Kč
300000228 23.07.2020 16 000,00 Kč
Rodinné centrum Smícháček, z.s.ARES 15 000,00 Kč
300000211 16.07.2020 15 000,00 Kč
Spolek přátel BezdružicARES 15 000,00 Kč
300000202 17.07.2020 15 000,00 Kč
Spolek rodičů při Základní a mateřské škole BarrandovARES 12 000,00 Kč
300000183 17.07.2020 12 000,00 Kč
Přátelé Malvazinek, z.s.ARES 9 000,00 Kč
300000194 17.07.2020 9 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -27 366,00 Kč
Celkem 740 874,00 Kč