Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Waldorfská (ORG 400000) / 2020

Název:
ZŠ Waldorfská (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 49 764 000 Kč Pokles 29 061 600 Kč 23 288 155 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 48 764 000 Kč Pokles 29 058 100 Kč 23 288 155 Kč 80 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 7 382 000 Kč Pokles 4 143 500 Kč 2 267 978 Kč 55 %
5167 Služby školení a vzdělávání 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 632 000 Kč Pokles 631 100 Kč 317 494 Kč 50 %
440 440 632 000 Kč Pokles 631 100 Kč 317 494 Kč 50 %
5171 Opravy a udržování 400 000 Kč Navýšení 2 117 200 Kč 1 950 484 Kč 92 %
440 440 400 000 Kč Navýšení 2 117 200 Kč 1 950 484 Kč 92 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 250 000 Kč Pokles 1 395 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 6 250 000 Kč Pokles 1 395 200 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 41 032 000 Kč Pokles 23 569 600 Kč 19 962 498 Kč 85 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 400 000 Kč Pokles 407 100 Kč 12 810 Kč 3 %
440 440 1 400 000 Kč Pokles 407 100 Kč 12 810 Kč 3 %
5167 Služby školení a vzdělávání 395 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 395 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 612 000 Kč Navýšení 1 684 400 Kč 1 486 808 Kč 88 %
440 440 1 612 000 Kč Navýšení 1 684 400 Kč 1 486 808 Kč 88 %
5171 Opravy a udržování 19 950 000 Kč Pokles 18 841 000 Kč 18 341 408 Kč 97 %
440 440 19 950 000 Kč Pokles 18 841 000 Kč 18 341 408 Kč 97 %
5175 Pohoštění 210 000 Kč 210 000 Kč 23 970 Kč 11 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 23 970 Kč 11 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 800 000 Kč Pokles 474 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 474 900 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 15 665 000 Kč Pokles 1 372 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 15 665 000 Kč Pokles 1 372 500 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 251 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 251 700 Kč 0 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 212 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 212 400 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 1 020 800 Kč 938 374 Kč 92 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 75 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 75 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 803 300 Kč 740 874 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 803 300 Kč 740 874 Kč 92 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 10 000 Kč 33 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 10 000 Kč 33 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 350 000 Kč Pokles 164 800 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Pokles 64 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 250 000 Kč Pokles 64 800 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 49 764 000 Kč Pokles 29 061 600 Kč 23 288 155 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 400000 (ZŠ Waldorfská ), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
EPLcond a.s.ARES 5 192 284,97 Kč
360000278 26.06.2020 1 546 177,39 Kč
360000120 14.07.2020 1 684 258,50 Kč
360000249 26.08.2020 1 670 818,82 Kč
360000248 26.08.2020 151 735,00 Kč
360000247 26.08.2020 139 295,26 Kč
EDIKT a.sARES 4 384 439,95 Kč
360000033 05.08.2020 820 820,91 Kč
360000029 02.09.2020 1 796 728,58 Kč
360000342 29.09.2020 1 265 351,40 Kč
360000043 06.10.2020 161 867,44 Kč
360000042 06.10.2020 73 947,83 Kč
360000045 06.10.2020 265 723,79 Kč
KyraStav spol. s r.o.ARES 3 657 028,68 Kč
360000126 09.09.2020 1 597 260,31 Kč
360000201 14.12.2020 1 876 222,79 Kč
360000200 14.12.2020 39 648,25 Kč
360000299 17.12.2020 143 897,33 Kč
ISCO spol. s r.o.ARES 2 645 460,97 Kč
360000125 09.09.2020 368 438,88 Kč
360000029 04.12.2020 1 231 993,53 Kč
360000244 15.12.2020 900 845,46 Kč
360000303 17.12.2020 110 990,41 Kč
360000297 17.12.2020 33 192,69 Kč
Montyfaj, s.r.o.ARES 1 231 443,89 Kč
360000250 26.08.2020 204 546,73 Kč
360000213 20.11.2020 925 124,94 Kč
360000302 17.12.2020 83 344,59 Kč
360000298 17.12.2020 18 427,63 Kč
NENADAL s.r.o.ARES 974 347,25 Kč
360000074 08.06.2020 387 669,72 Kč
360000225 17.09.2020 227 549,83 Kč
360000041 06.10.2020 34 925,20 Kč
360000032 06.10.2020 320 852,50 Kč
360000031 06.10.2020 3 350,00 Kč
Spectrasol, s.r.o.ARES 244 238,50 Kč
360000132 18.05.2020 244 238,50 Kč
KOTMEL s.r.o.ARES 12 164,13 Kč
360000458 21.12.2020 12 164,13 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 18 341 408,34 Kč