Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 390000 (ORG 390000) / 2020

Název:
390000 (390000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 612 200 Kč 612 165 Kč 100 %
výdaje 7 320 000 Kč Navýšení 7 444 000 Kč 3 274 430 Kč 44 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 450 000 Kč Pokles 960 400 Kč 254 497 Kč 26 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
Kultura a sdělovací prostředky 410 000 Kč Pokles 250 000 Kč 32 539 Kč 13 %
Školství a sociální věci 4 280 000 Kč Pokles 4 047 800 Kč 1 927 712 Kč 48 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Zdravotnictví 380 000 Kč Navýšení 832 600 Kč 579 568 Kč 70 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 410 000 Kč Pokles 250 000 Kč 32 539 Kč 13 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
639 639 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5194 Věcné dary 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 10 539 Kč 11 %
639 639 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 10 539 Kč 11 %
5492 Dary obyvatelstvu 150 000 Kč 150 000 Kč 22 000 Kč 15 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 22 000 Kč 15 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 380 000 Kč Navýšení 832 600 Kč 579 568 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 200 000 Kč 67 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 200 000 Kč 67 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 180 000 Kč Navýšení 333 000 Kč 180 000 Kč 54 %
539 539 180 000 Kč Navýšení 333 000 Kč 180 000 Kč 54 %
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 48 800 Kč 48 740 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 38 500 Kč 38 450 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 500 Kč 38 450 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 10 300 Kč 10 290 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 300 Kč 10 290 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 390 000 Kč Navýšení 752 000 Kč 504 914 Kč 67 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 94 260 Kč 94 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 94 260 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 370 000 Kč Pokles 261 500 Kč 74 403 Kč 28 %
539 539 370 000 Kč Pokles 261 500 Kč 74 403 Kč 28 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 2 003 Kč 17 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 2 003 Kč 17 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 988 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 988 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 228 970 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 228 970 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 86 000 Kč 77 %
539 539 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 86 000 Kč 77 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 587 700 Kč 111 886 Kč 19 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 582 700 Kč 106 886 Kč 18 %
539 539 0 Kč Navýšení 582 700 Kč 106 886 Kč 18 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000 Kč Pokles 319 300 Kč 185 435 Kč 58 %
5169 Nákup ostatních služeb 290 000 Kč Pokles 30 300 Kč 0 Kč 0 %
539 539 290 000 Kč Pokles 30 300 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 110 000 Kč Pokles 105 000 Kč 1 435 Kč 1 %
539 539 110 000 Kč Pokles 105 000 Kč 1 435 Kč 1 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 149 000 Kč 149 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 149 000 Kč 149 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
4355 Týdenní stacionáře 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 42 915 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 14 200 Kč 14 115 Kč 99 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 200 Kč 14 115 Kč 99 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 28 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 28 800 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 144 200 Kč 144 198 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 93 900 Kč 93 898 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 93 900 Kč 93 898 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 50 300 Kč 50 300 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 300 Kč 50 300 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
4373 Domy na půl cesty 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 61 200 Kč 61 115 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 31 200 Kč 31 115 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 31 200 Kč 31 115 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 917 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 102 000 Kč 101 917 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 102 000 Kč 101 917 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 490 000 Kč Pokles 1 482 400 Kč 219 449 Kč 15 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 998 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 998 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč Pokles 186 200 Kč 85 328 Kč 46 %
539 539 200 000 Kč Pokles 186 200 Kč 85 328 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 070 000 Kč Pokles 781 400 Kč -12 639 Kč -2 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 781 400 Kč -12 639 Kč -2 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč 200 000 Kč 9 262 Kč 5 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 9 262 Kč 5 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 270 000 Kč Pokles 261 500 Kč 104 500 Kč 40 %
539 539 270 000 Kč Pokles 261 500 Kč 104 500 Kč 40 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 000 Kč Pokles 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 600 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 450 000 Kč Pokles 960 400 Kč 254 497 Kč 26 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 114 000 Kč 114 000 Kč 5 306 Kč 5 %
739 739 114 000 Kč 114 000 Kč 5 306 Kč 5 %
5169 Nákup ostatních služeb 405 000 Kč Pokles 315 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 405 000 Kč Pokles 315 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 211 000 Kč 211 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 211 000 Kč 211 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 220 000 Kč Pokles 20 400 Kč 0 Kč 0 %
739 739 220 000 Kč Pokles 20 400 Kč 0 Kč 0 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 249 191 Kč 100 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 249 191 Kč 100 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Celkem 7 320 000 Kč Navýšení 7 444 000 Kč 3 274 430 Kč 44 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (390000), Paragraf 4312 (Odborné sociální poradenství), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Amelie, z.s.ARES 10 290,00 Kč
300000015 01.07.2020 10 290,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 10 290,00 Kč