Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 390000 (ORG 390000) / 2020

Název:
390000 (390000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 612 200 Kč 612 165 Kč 100 %
výdaje 7 320 000 Kč Navýšení 7 444 000 Kč 3 274 430 Kč 44 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 450 000 Kč Pokles 960 400 Kč 254 497 Kč 26 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
Kultura a sdělovací prostředky 410 000 Kč Pokles 250 000 Kč 32 539 Kč 13 %
Školství a sociální věci 4 280 000 Kč Pokles 4 047 800 Kč 1 927 712 Kč 48 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Zdravotnictví 380 000 Kč Navýšení 832 600 Kč 579 568 Kč 70 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 410 000 Kč Pokles 250 000 Kč 32 539 Kč 13 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
639 639 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5194 Věcné dary 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 10 539 Kč 11 %
639 639 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 10 539 Kč 11 %
5492 Dary obyvatelstvu 150 000 Kč 150 000 Kč 22 000 Kč 15 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 22 000 Kč 15 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 380 000 Kč Navýšení 832 600 Kč 579 568 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 200 000 Kč 67 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 200 000 Kč 67 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 180 000 Kč Navýšení 333 000 Kč 180 000 Kč 54 %
539 539 180 000 Kč Navýšení 333 000 Kč 180 000 Kč 54 %
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 48 800 Kč 48 740 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 38 500 Kč 38 450 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 500 Kč 38 450 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 10 300 Kč 10 290 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 300 Kč 10 290 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 390 000 Kč Navýšení 752 000 Kč 504 914 Kč 67 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 94 260 Kč 94 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 94 260 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 370 000 Kč Pokles 261 500 Kč 74 403 Kč 28 %
539 539 370 000 Kč Pokles 261 500 Kč 74 403 Kč 28 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 2 003 Kč 17 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 2 003 Kč 17 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 988 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 988 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 228 970 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 228 970 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 86 000 Kč 77 %
539 539 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 86 000 Kč 77 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 587 700 Kč 111 886 Kč 19 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 582 700 Kč 106 886 Kč 18 %
539 539 0 Kč Navýšení 582 700 Kč 106 886 Kč 18 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000 Kč Pokles 319 300 Kč 185 435 Kč 58 %
5169 Nákup ostatních služeb 290 000 Kč Pokles 30 300 Kč 0 Kč 0 %
539 539 290 000 Kč Pokles 30 300 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 110 000 Kč Pokles 105 000 Kč 1 435 Kč 1 %
539 539 110 000 Kč Pokles 105 000 Kč 1 435 Kč 1 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 149 000 Kč 149 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 149 000 Kč 149 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
4355 Týdenní stacionáře 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 42 915 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 14 200 Kč 14 115 Kč 99 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 200 Kč 14 115 Kč 99 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 28 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 28 800 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 144 200 Kč 144 198 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 93 900 Kč 93 898 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 93 900 Kč 93 898 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 50 300 Kč 50 300 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 300 Kč 50 300 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
4373 Domy na půl cesty 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 61 200 Kč 61 115 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 31 200 Kč 31 115 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 31 200 Kč 31 115 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 917 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 102 000 Kč 101 917 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 102 000 Kč 101 917 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 490 000 Kč Pokles 1 482 400 Kč 219 449 Kč 15 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 998 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 998 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč Pokles 186 200 Kč 85 328 Kč 46 %
539 539 200 000 Kč Pokles 186 200 Kč 85 328 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 070 000 Kč Pokles 781 400 Kč -12 639 Kč -2 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 781 400 Kč -12 639 Kč -2 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč 200 000 Kč 9 262 Kč 5 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 9 262 Kč 5 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 270 000 Kč Pokles 261 500 Kč 104 500 Kč 40 %
539 539 270 000 Kč Pokles 261 500 Kč 104 500 Kč 40 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 000 Kč Pokles 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 600 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 450 000 Kč Pokles 960 400 Kč 254 497 Kč 26 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 114 000 Kč 114 000 Kč 5 306 Kč 5 %
739 739 114 000 Kč 114 000 Kč 5 306 Kč 5 %
5169 Nákup ostatních služeb 405 000 Kč Pokles 315 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 405 000 Kč Pokles 315 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 211 000 Kč 211 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 211 000 Kč 211 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 220 000 Kč Pokles 20 400 Kč 0 Kč 0 %
739 739 220 000 Kč Pokles 20 400 Kč 0 Kč 0 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 249 191 Kč 100 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 249 191 Kč 100 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Celkem 7 320 000 Kč Navýšení 7 444 000 Kč 3 274 430 Kč 44 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (390000), Paragraf 3541 (Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami), Položka 5221 (Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.ARES 87 556,00 Kč
300000143 09.07.2020 29 500,00 Kč
300000146 09.07.2020 23 600,00 Kč
300000145 09.07.2020 14 750,00 Kč
300000144 09.07.2020 19 706,00 Kč
PROGRESSIVE o. s.ARES 59 000,00 Kč
300000154 09.07.2020 29 500,00 Kč
300000155 09.07.2020 29 500,00 Kč
SANANIM z. ú.ARES 29 412,00 Kč
300000156 09.07.2020 29 412,00 Kč
Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.ARES 23 600,00 Kč
300000153 09.07.2020 23 600,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 199 568,00 Kč