Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 370008 (ORG 370008) / 2020

Název:
370008 (370008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 972 400 Kč 972 435 Kč 100 %
výdaje 14 925 000 Kč Pokles 9 312 500 Kč 7 963 052 Kč 86 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 500 000 Kč Pokles 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
Kultura a sdělovací prostředky 5 520 000 Kč Pokles 1 945 100 Kč 1 761 768 Kč 91 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 495 924 Kč 68 %
Školství a sociální věci 340 000 Kč Navýšení 1 122 400 Kč 1 080 450 Kč 96 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 1 885 000 Kč Pokles 221 200 Kč 31 171 Kč 14 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
637 637 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 340 000 Kč Pokles 41 900 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 175 000 Kč Pokles 41 900 Kč 0 Kč 0 %
437 437 175 000 Kč Pokles 41 900 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5175 Pohoštění 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5194 Věcné dary 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 080 500 Kč 1 080 450 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 080 500 Kč 1 080 450 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 080 500 Kč 1 080 450 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 5 070 000 Kč Pokles 1 795 100 Kč 1 761 768 Kč 98 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 340 000 Kč Pokles 51 100 Kč 51 100 Kč 100 %
637 637 340 000 Kč Pokles 51 100 Kč 51 100 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120 000 Kč Pokles 80 000 Kč 72 031 Kč 90 %
637 637 120 000 Kč Pokles 80 000 Kč 72 031 Kč 90 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 830 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 442 083 Kč 98 %
637 637 3 830 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 442 083 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 57 000 Kč 56 717 Kč 100 %
637 637 100 000 Kč Pokles 57 000 Kč 56 717 Kč 100 %
5175 Pohoštění 670 000 Kč Pokles 140 000 Kč 139 837 Kč 100 %
637 637 670 000 Kč Pokles 140 000 Kč 139 837 Kč 100 %
5194 Věcné dary 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 500 000 Kč Pokles 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Navýšení 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
937 937 100 000 Kč Navýšení 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
937 937 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 495 924 Kč 68 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 Kč Navýšení 3 900 Kč 3 870 Kč 99 %
637 637 0 Kč Navýšení 3 900 Kč 3 870 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 530 000 Kč Pokles 1 476 100 Kč 838 038 Kč 57 %
637 637 1 530 000 Kč Pokles 1 476 100 Kč 838 038 Kč 57 %
5175 Pohoštění 70 000 Kč 70 000 Kč 4 016 Kč 6 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 4 016 Kč 6 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 167 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 167 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 600 000 Kč Pokles 433 000 Kč 433 000 Kč 100 %
637 637 600 000 Kč Pokles 433 000 Kč 433 000 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 885 000 Kč Pokles 221 200 Kč 31 171 Kč 14 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 710 000 Kč Pokles 60 000 Kč 20 262 Kč 34 %
637 637 710 000 Kč Pokles 60 000 Kč 20 262 Kč 34 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 580 000 Kč Pokles 8 200 Kč 8 184 Kč 100 %
637 637 580 000 Kč Pokles 8 200 Kč 8 184 Kč 100 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč Pokles 3 000 Kč 2 725 Kč 91 %
637 637 300 000 Kč Pokles 3 000 Kč 2 725 Kč 91 %
5194 Věcné dary 290 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 290 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 14 925 000 Kč Pokles 9 312 500 Kč 7 963 052 Kč 86 %