Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy a realizace investic (ORG 370005) / 2020

Název:
Odbor přípravy a realizace investic (370005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 20 953 000 Kč Pokles 7 096 700 Kč 6 751 439 Kč 95 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 13 853 000 Kč Pokles 5 678 000 Kč 5 545 020 Kč 98 %
Tělovýchova a zájmová činnost 7 100 000 Kč Pokles 1 418 700 Kč 1 206 419 Kč 85 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
637 637 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 330 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 330 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3314 Činnosti knihovnické 278 000 Kč Pokles 275 600 Kč 275 465 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 6 000 Kč Pokles 5 500 Kč 5 464 Kč 99 %
637 637 6 000 Kč Pokles 5 500 Kč 5 464 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč Pokles 100 Kč 1 Kč 1 %
637 637 2 000 Kč Pokles 100 Kč 1 Kč 1 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
637 637 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 200 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 200 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
637 637 4 200 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 740 000 Kč Pokles 437 300 Kč 396 555 Kč 91 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč Pokles 12 000 Kč 11 995 Kč 100 %
637 637 50 000 Kč Pokles 12 000 Kč 11 995 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000 Kč Pokles 378 700 Kč 338 650 Kč 89 %
637 637 700 000 Kč Pokles 378 700 Kč 338 650 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5175 Pohoštění 150 000 Kč Pokles 33 500 Kč 32 851 Kč 98 %
637 637 150 000 Kč Pokles 33 500 Kč 32 851 Kč 98 %
5194 Věcné dary 30 000 Kč Pokles 13 100 Kč 13 059 Kč 100 %
637 637 30 000 Kč Pokles 13 100 Kč 13 059 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 150 000 Kč Pokles 90 100 Kč 90 000 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3392 Zájmová činnost v kultuře 2 500 000 Kč Pokles 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 855 000 Kč Pokles 1 155 000 Kč 1 063 000 Kč 92 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 800 000 Kč Pokles 590 000 Kč 520 000 Kč 88 %
637 637 800 000 Kč Pokles 590 000 Kč 520 000 Kč 88 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 655 000 Kč Pokles 565 000 Kč 543 000 Kč 96 %
637 637 655 000 Kč Pokles 565 000 Kč 543 000 Kč 96 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 4 000 000 Kč Pokles 435 300 Kč 435 298 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 000 000 Kč Pokles 435 300 Kč 435 298 Kč 100 %
437 437 4 000 000 Kč Pokles 435 300 Kč 435 298 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 100 000 Kč Pokles 983 400 Kč 771 121 Kč 78 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 26 600 Kč 26 565 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 26 600 Kč 26 565 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 050 000 Kč Pokles 405 600 Kč 383 342 Kč 95 %
437 437 1 050 000 Kč Pokles 405 600 Kč 383 342 Kč 95 %
5175 Pohoštění 150 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 150 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč Pokles 12 400 Kč 12 364 Kč 100 %
437 437 100 000 Kč Pokles 12 400 Kč 12 364 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 240 000 Kč Pokles 119 800 Kč 49 850 Kč 42 %
437 437 240 000 Kč Pokles 119 800 Kč 49 850 Kč 42 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 360 000 Kč Pokles 310 000 Kč 230 000 Kč 74 %
437 437 1 360 000 Kč Pokles 310 000 Kč 230 000 Kč 74 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 20 953 000 Kč Pokles 7 096 700 Kč 6 751 439 Kč 95 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370005 (Odbor přípravy a realizace investic), Paragraf 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
SK DNF z.s.ARES 130 000,00 Kč
300000052 17.06.2020 70 000,00 Kč
300000053 17.06.2020 60 000,00 Kč
Sportovní klub Motorlet Praha, spolekARES 100 000,00 Kč
300000069 02.04.2020 100 000,00 Kč
Rugby Club Tatra SmíchovARES 50 000,00 Kč
300000064 10.03.2020 50 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -50 000,00 Kč
Celkem 230 000,00 Kč