Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy a realizace investic (ORG 370005) / 2020

Název:
Odbor přípravy a realizace investic (370005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 20 953 000 Kč Pokles 7 096 700 Kč 6 751 439 Kč 95 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 13 853 000 Kč Pokles 5 678 000 Kč 5 545 020 Kč 98 %
Tělovýchova a zájmová činnost 7 100 000 Kč Pokles 1 418 700 Kč 1 206 419 Kč 85 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
637 637 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 330 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 330 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3314 Činnosti knihovnické 278 000 Kč Pokles 275 600 Kč 275 465 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 6 000 Kč Pokles 5 500 Kč 5 464 Kč 99 %
637 637 6 000 Kč Pokles 5 500 Kč 5 464 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč Pokles 100 Kč 1 Kč 1 %
637 637 2 000 Kč Pokles 100 Kč 1 Kč 1 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
637 637 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 200 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 200 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
637 637 4 200 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 740 000 Kč Pokles 437 300 Kč 396 555 Kč 91 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč Pokles 12 000 Kč 11 995 Kč 100 %
637 637 50 000 Kč Pokles 12 000 Kč 11 995 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000 Kč Pokles 378 700 Kč 338 650 Kč 89 %
637 637 700 000 Kč Pokles 378 700 Kč 338 650 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5175 Pohoštění 150 000 Kč Pokles 33 500 Kč 32 851 Kč 98 %
637 637 150 000 Kč Pokles 33 500 Kč 32 851 Kč 98 %
5194 Věcné dary 30 000 Kč Pokles 13 100 Kč 13 059 Kč 100 %
637 637 30 000 Kč Pokles 13 100 Kč 13 059 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 150 000 Kč Pokles 90 100 Kč 90 000 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3392 Zájmová činnost v kultuře 2 500 000 Kč Pokles 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 855 000 Kč Pokles 1 155 000 Kč 1 063 000 Kč 92 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 800 000 Kč Pokles 590 000 Kč 520 000 Kč 88 %
637 637 800 000 Kč Pokles 590 000 Kč 520 000 Kč 88 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 655 000 Kč Pokles 565 000 Kč 543 000 Kč 96 %
637 637 655 000 Kč Pokles 565 000 Kč 543 000 Kč 96 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 4 000 000 Kč Pokles 435 300 Kč 435 298 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 000 000 Kč Pokles 435 300 Kč 435 298 Kč 100 %
437 437 4 000 000 Kč Pokles 435 300 Kč 435 298 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 100 000 Kč Pokles 983 400 Kč 771 121 Kč 78 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 26 600 Kč 26 565 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 26 600 Kč 26 565 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 050 000 Kč Pokles 405 600 Kč 383 342 Kč 95 %
437 437 1 050 000 Kč Pokles 405 600 Kč 383 342 Kč 95 %
5175 Pohoštění 150 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 150 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč Pokles 12 400 Kč 12 364 Kč 100 %
437 437 100 000 Kč Pokles 12 400 Kč 12 364 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 240 000 Kč Pokles 119 800 Kč 49 850 Kč 42 %
437 437 240 000 Kč Pokles 119 800 Kč 49 850 Kč 42 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 360 000 Kč Pokles 310 000 Kč 230 000 Kč 74 %
437 437 1 360 000 Kč Pokles 310 000 Kč 230 000 Kč 74 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 20 953 000 Kč Pokles 7 096 700 Kč 6 751 439 Kč 95 %