Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 370000 (ORG 370000) / 2020

Název:
370000 (370000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 805 000 Kč Navýšení 2 008 400 Kč 381 756 Kč 19 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
Kultura a sdělovací prostředky 1 650 000 Kč Navýšení 1 741 000 Kč 270 471 Kč 16 %
Veřejná správa 155 000 Kč 155 000 Kč 13 360 Kč 9 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 650 000 Kč Navýšení 1 741 000 Kč 270 471 Kč 16 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč Navýšení 412 000 Kč 3 648 Kč 1 %
637 637 200 000 Kč Navýšení 412 000 Kč 3 648 Kč 1 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000 Kč Pokles 490 000 Kč 215 380 Kč 44 %
637 637 500 000 Kč Pokles 490 000 Kč 215 380 Kč 44 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč Pokles 379 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 500 000 Kč Pokles 379 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 100 000 Kč 100 000 Kč 27 129 Kč 27 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 27 129 Kč 27 %
5194 Věcné dary 200 000 Kč 200 000 Kč 24 314 Kč 12 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 24 314 Kč 12 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
737 737 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
6171 Činnost místní správy 155 000 Kč 155 000 Kč 13 360 Kč 9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 13 360 Kč 9 %
937 937 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 13 360 Kč 9 %
5175 Pohoštění 145 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
937 937 145 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5194 Věcné dary 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 805 000 Kč Navýšení 2 008 400 Kč 381 756 Kč 19 %