Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s (ORG 340033) / 2020

Název:
Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s (340033)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 6 000 000 Kč 5 903 000 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 5 960 000 Kč 5 863 000 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 Kč Navýšení 5 960 000 Kč 5 863 000 Kč 98 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 93 000 Kč 93 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 93 000 Kč 93 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 3 329 000 Kč 3 235 000 Kč 97 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 329 000 Kč 3 235 000 Kč 97 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 6 000 000 Kč 5 903 000 Kč 98 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340033 (Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s), Paragraf 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), Položka 6322 (Investiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Rugby Club Tatra Smíchov, z.s.ARES 1 250 000,00 Kč
300000115 27.08.2020 1 250 000,00 Kč
Dělnická tělocvičná jednota SantoškaARES 486 000,00 Kč
300000046 12.08.2020 486 000,00 Kč
Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s.ARES 414 000,00 Kč
300000086 07.09.2020 414 000,00 Kč
Klub biatlonu SK Rover, p.sARES 250 000,00 Kč
300000059 04.09.2020 250 000,00 Kč
TJ Banka Praha z.s.ARES 100 000,00 Kč
300000097 09.09.2020 100 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 2 500 000,00 Kč