Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s (ORG 340033) / 2020

Název:
Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s (340033)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 6 000 000 Kč 5 903 000 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 5 960 000 Kč 5 863 000 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 Kč Navýšení 5 960 000 Kč 5 863 000 Kč 98 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 93 000 Kč 93 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 93 000 Kč 93 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 3 329 000 Kč 3 235 000 Kč 97 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 329 000 Kč 3 235 000 Kč 97 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 6 000 000 Kč 5 903 000 Kč 98 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340033 (Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s), Paragraf 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), Položka 5213 (Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Jóga Anděl s.r.o.ARES 20 000,00 Kč
300000055 04.09.2020 10 000,00 Kč
300000056 04.09.2020 10 000,00 Kč
Tenisová škola TALLENT s.r.o.ARES 15 000,00 Kč
300000066 04.09.2020 15 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 35 000,00 Kč