Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 340019 (ORG 340019) / 2020

Název:
340019 (340019)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 6 679 000 Kč 2 327 175 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 6 679 000 Kč 2 327 175 Kč 35 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 5 501 000 Kč 2 097 128 Kč 38 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 301 000 Kč 85 700 Kč 28 %
634 634 0 Kč Navýšení 301 000 Kč 85 700 Kč 28 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 3 700 Kč 3 690 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 3 700 Kč 3 690 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 4 996 300 Kč 1 997 947 Kč 40 %
634 634 0 Kč Navýšení 4 996 300 Kč 1 997 947 Kč 40 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 9 791 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 9 791 Kč 5 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 1 178 000 Kč 230 047 Kč 20 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 278 000 Kč 88 897 Kč 32 %
634 634 0 Kč Navýšení 278 000 Kč 88 897 Kč 32 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 141 150 Kč 16 %
634 634 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 141 150 Kč 16 %
Celkem 0 Kč Navýšení 6 679 000 Kč 2 327 175 Kč 35 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340019 (340019), Paragraf 3349 (Ost.záležitosti sdělovacích prostředků), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
EUROPRINT a.s.ARES 370 348,00 Kč
360000227 25.08.2020 57 244,00 Kč
360000299 23.09.2020 146 784,00 Kč
360000269 23.10.2020 166 320,00 Kč
Česká pošta, s.p.ARES 355 449,60 Kč
360000292 29.07.2020 64 980,63 Kč
360000015 01.09.2020 78 309,99 Kč
360000351 30.10.2020 60 537,51 Kč
360000017 02.12.2020 78 309,99 Kč
360000346 18.12.2020 73 311,48 Kč
PRAHA TV s.r.o.ARES 353 320,00 Kč
360000053 08.07.2020 56 265,00 Kč
360000163 11.09.2020 32 065,00 Kč
360000183 15.09.2020 56 265,00 Kč
360000258 21.09.2020 32 065,00 Kč
360000175 16.10.2020 32 065,00 Kč
360000177 16.10.2020 24 200,00 Kč
360000116 11.11.2020 32 065,00 Kč
360000067 07.12.2020 24 200,00 Kč
360000165 11.12.2020 32 065,00 Kč
360000240 15.12.2020 32 065,00 Kč
SAMAB PRESS GROUP, a.s.ARES 293 502,00 Kč
360000163 11.12.2020 146 751,00 Kč
360000456 21.12.2020 146 751,00 Kč
Bělovský JanARES 180 048,00 Kč
360000213 24.07.2020 35 090,00 Kč
360000270 28.07.2020 4 598,00 Kč
360000122 09.09.2020 35 090,00 Kč
360000080 08.10.2020 35 090,00 Kč
360000165 16.11.2020 35 090,00 Kč
360000066 07.12.2020 35 090,00 Kč
Pražský Patriot s.r.o.ARES 101 640,00 Kč
360000152 16.07.2020 14 520,00 Kč
360000184 15.09.2020 14 520,00 Kč
360000011 01.10.2020 14 520,00 Kč
360000174 16.10.2020 14 520,00 Kč
360000226 23.11.2020 14 520,00 Kč
360000127 10.12.2020 14 520,00 Kč
360000237 15.12.2020 14 520,00 Kč
NEWTON Media, a.s.ARES 93 170,00 Kč
360000261 27.08.2020 13 310,00 Kč
360000264 27.08.2020 13 310,00 Kč
360000262 27.08.2020 13 310,00 Kč
360000147 14.10.2020 13 310,00 Kč
360000167 16.11.2020 13 310,00 Kč
360000168 16.11.2020 13 310,00 Kč
360000272 16.12.2020 13 310,00 Kč
Triangl a.s.ARES 50 856,30 Kč
360000266 27.08.2020 50 856,30 Kč
Ing. Vojtěch KopeckýARES 36 300,00 Kč
360000633 29.12.2020 36 300,00 Kč
AdZONE, s.r.o.ARES 31 339,00 Kč
360000185 15.09.2020 31 339,00 Kč
Adam KuchařARES 26 800,00 Kč
360000634 29.12.2020 20 400,00 Kč
360000635 29.12.2020 6 400,00 Kč
Markéta KrebesováARES 26 400,00 Kč
360000140 10.09.2020 7 200,00 Kč
360000200 20.10.2020 4 800,00 Kč
360000166 16.11.2020 7 200,00 Kč
360000068 07.12.2020 7 200,00 Kč
EDANEO s.r.o.ARES 21 344,00 Kč
360000267 27.08.2020 21 344,00 Kč
Strategic Consulting, s.r.o.ARES 18 150,00 Kč
360000163 17.07.2020 18 150,00 Kč
Facebook Inc. 10 693,30 Kč
360000310 03.07.2020 376,12 Kč
360000010 03.08.2020 801,78 Kč
950000041 03.09.2020 590,64 Kč
950000041 03.09.2020 -590,64 Kč
360000335 03.09.2020 590,64 Kč
360000354 27.10.2020 2 500,00 Kč
360000055 03.11.2020 199,43 Kč
360000028 03.12.2020 1 225,33 Kč
950000029 03.12.2020 1 225,33 Kč
950000029 03.12.2020 -1 225,33 Kč
360000311 13.12.2020 2 500,00 Kč
360000652 25.12.2020 2 500,00 Kč
Mgr. Edita BláhováARES 8 000,00 Kč
360000188 14.12.2020 8 000,00 Kč
Lenka DřízhalováARES 6 500,00 Kč
360000239 15.12.2020 6 500,00 Kč
Bc. Lukáš Gruncl, DiS.ARES 4 894,00 Kč
360000214 24.07.2020 4 894,00 Kč
Bartoň SvatoplukARES 4 000,00 Kč
360000240 18.09.2020 4 000,00 Kč
Misař AdamARES 3 378,00 Kč
360000291 29.07.2020 639,00 Kč
360000284 22.09.2020 639,00 Kč
360000190 19.10.2020 700,00 Kč
360000238 15.12.2020 700,00 Kč
360000236 15.12.2020 700,00 Kč
Asociace Záchranný kruh, z.s.ARES 1 815,00 Kč
360000192 14.12.2020 1 815,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 997 947,20 Kč