Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 340019 (ORG 340019) / 2020

Název:
340019 (340019)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 6 679 000 Kč 2 327 175 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 6 679 000 Kč 2 327 175 Kč 35 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 5 501 000 Kč 2 097 128 Kč 38 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 301 000 Kč 85 700 Kč 28 %
634 634 0 Kč Navýšení 301 000 Kč 85 700 Kč 28 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 3 700 Kč 3 690 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 3 700 Kč 3 690 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 4 996 300 Kč 1 997 947 Kč 40 %
634 634 0 Kč Navýšení 4 996 300 Kč 1 997 947 Kč 40 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 9 791 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 9 791 Kč 5 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 1 178 000 Kč 230 047 Kč 20 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 278 000 Kč 88 897 Kč 32 %
634 634 0 Kč Navýšení 278 000 Kč 88 897 Kč 32 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 141 150 Kč 16 %
634 634 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 141 150 Kč 16 %
Celkem 0 Kč Navýšení 6 679 000 Kč 2 327 175 Kč 35 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340019 (340019), Paragraf 3349 (Ost.záležitosti sdělovacích prostředků), Položka 5041 (Odměny za užití duševního vlastnictví)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Fairaizl MichalARES 54 000,00 Kč
360000137 15.07.2020 7 500,00 Kč
360000138 15.07.2020 13 200,00 Kč
360000263 27.08.2020 10 800,00 Kč
360000162 11.09.2020 3 000,00 Kč
360000096 09.10.2020 11 400,00 Kč
360000118 11.11.2020 4 800,00 Kč
360000092 09.12.2020 2 100,00 Kč
360000522 22.12.2020 1 200,00 Kč
Filip VidoARES 14 100,00 Kč
360000117 11.11.2020 4 600,00 Kč
360000457 21.12.2020 6 000,00 Kč
360000636 29.12.2020 3 500,00 Kč
Tomeš Roman 10 000,00 Kč
360000334 25.09.2020 10 000,00 Kč
Magdalena SmolkováARES 7 600,00 Kč
360000073 09.07.2020 7 600,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 85 700,00 Kč