Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 340008 (ORG 340008) / 2020

Název:
340008 (340008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 3 604 900 Kč 127 216 Kč 4 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 1 156 200 Kč 0 Kč 0 %
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 1 694 900 Kč 76 416 Kč 5 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 190 000 Kč 0 Kč 0 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 563 800 Kč 50 800 Kč 9 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 0 Kč Navýšení 190 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 1 394 900 Kč 76 416 Kč 5 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 288 900 Kč 20 000 Kč 7 %
634 634 0 Kč Navýšení 288 900 Kč 20 000 Kč 7 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 1 963 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 1 963 Kč 5 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 483 000 Kč 40 162 Kč 8 %
634 634 0 Kč Navýšení 483 000 Kč 40 162 Kč 8 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 530 000 Kč 14 291 Kč 3 %
634 634 0 Kč Navýšení 530 000 Kč 14 291 Kč 3 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 1 156 200 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 156 200 Kč 0 Kč 0 %
934 934 0 Kč Navýšení 1 156 200 Kč 0 Kč 0 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 0 Kč Navýšení 563 800 Kč 50 800 Kč 9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 800 Kč 16 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 800 Kč 16 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 Kč Navýšení 71 800 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 71 800 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 140 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 3 604 900 Kč 127 216 Kč 4 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340008 (340008), Paragraf 3291 (Mez.spolupráce ve vzdělávání), Položka 5175 (Pohoštění)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč