Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (ORG 340005) / 2020

Název:
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 21 192 200 Kč 13 350 291 Kč 63 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 9 202 100 Kč 5 946 138 Kč 65 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 25 000 Kč 28 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 11 900 100 Kč 7 379 153 Kč 62 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 25 000 Kč 71 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 25 000 Kč 71 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 25 000 Kč 71 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
3312 Hudební činnost 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
3314 Činnosti knihovnické 0 Kč Navýšení 2 400 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 0 Kč Navýšení 1 713 700 Kč 506 283 Kč 30 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 34 000 Kč 9 %
634 634 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 34 000 Kč 9 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 11 866 Kč 31 %
634 634 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 11 866 Kč 31 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 951 300 Kč 360 150 Kč 38 %
634 634 0 Kč Navýšení 951 300 Kč 360 150 Kč 38 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 94 500 Kč 47 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 94 500 Kč 47 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 117 500 Kč 1 923 Kč 2 %
634 634 0 Kč Navýšení 117 500 Kč 1 923 Kč 2 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 16 900 Kč 3 844 Kč 23 %
634 634 0 Kč Navýšení 16 900 Kč 3 844 Kč 23 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 580 350 Kč 45 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 530 400 Kč 530 350 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 530 400 Kč 530 350 Kč 100 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 369 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 369 600 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0 Kč Navýšení 211 000 Kč 173 000 Kč 82 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 61 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 61 000 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 112 000 Kč 75 %
634 634 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 112 000 Kč 75 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0 Kč Navýšení 2 370 000 Kč 1 800 000 Kč 76 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 210 000 Kč 210 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 210 000 Kč 210 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 220 000 Kč 92 %
634 634 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 220 000 Kč 92 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 360 000 Kč 66 %
634 634 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 360 000 Kč 66 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 050 000 Kč 985 000 Kč 94 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 050 000 Kč 985 000 Kč 94 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 25 000 Kč 45 %
634 634 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 25 000 Kč 45 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 1 175 000 Kč 460 000 Kč 39 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 350 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 350 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 223 500 Kč 60 000 Kč 27 %
634 634 0 Kč Navýšení 223 500 Kč 60 000 Kč 27 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 551 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 551 500 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0 Kč Navýšení 3 564 700 Kč 2 000 917 Kč 56 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 104 700 Kč 104 665 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 104 700 Kč 104 665 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 2 445 200 Kč 1 051 392 Kč 43 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 445 200 Kč 1 051 392 Kč 43 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 14 800 Kč 14 800 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 14 800 Kč 14 800 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 830 060 Kč 83 %
434 434 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 830 060 Kč 83 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 6 335 400 Kč 3 378 236 Kč 53 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 33 783 Kč 68 %
434 434 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 33 783 Kč 68 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 72 200 Kč 48 000 Kč 66 %
434 434 0 Kč Navýšení 72 200 Kč 48 000 Kč 66 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 4 655 400 Kč 2 952 474 Kč 63 %
434 434 0 Kč Navýšení 4 655 400 Kč 2 952 474 Kč 63 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 33 139 Kč 30 %
434 434 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 33 139 Kč 30 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 87 600 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 87 600 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 69 900 Kč 41 %
434 434 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 69 900 Kč 41 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 960 200 Kč 222 940 Kč 23 %
434 434 0 Kč Navýšení 960 200 Kč 222 940 Kč 23 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 182 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 182 000 Kč 0 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 21 192 200 Kč 13 350 291 Kč 63 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340005 (Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi,...), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5221 (Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražský literární dům autorů německého jazykaARES 50 000,00 Kč
300000117 27.08.2020 50 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 50 000,00 Kč