Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (ORG 340005) / 2020

Název:
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 21 192 200 Kč 13 350 291 Kč 63 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 9 202 100 Kč 5 946 138 Kč 65 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 25 000 Kč 28 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 11 900 100 Kč 7 379 153 Kč 62 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 25 000 Kč 71 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 25 000 Kč 71 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 25 000 Kč 71 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
3312 Hudební činnost 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
3314 Činnosti knihovnické 0 Kč Navýšení 2 400 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 0 Kč Navýšení 1 713 700 Kč 506 283 Kč 30 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 34 000 Kč 9 %
634 634 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 34 000 Kč 9 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 11 866 Kč 31 %
634 634 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 11 866 Kč 31 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 951 300 Kč 360 150 Kč 38 %
634 634 0 Kč Navýšení 951 300 Kč 360 150 Kč 38 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 94 500 Kč 47 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 94 500 Kč 47 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 117 500 Kč 1 923 Kč 2 %
634 634 0 Kč Navýšení 117 500 Kč 1 923 Kč 2 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 16 900 Kč 3 844 Kč 23 %
634 634 0 Kč Navýšení 16 900 Kč 3 844 Kč 23 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 580 350 Kč 45 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 530 400 Kč 530 350 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 530 400 Kč 530 350 Kč 100 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 369 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 369 600 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0 Kč Navýšení 211 000 Kč 173 000 Kč 82 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 61 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 61 000 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 112 000 Kč 75 %
634 634 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 112 000 Kč 75 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0 Kč Navýšení 2 370 000 Kč 1 800 000 Kč 76 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 210 000 Kč 210 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 210 000 Kč 210 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 220 000 Kč 92 %
634 634 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 220 000 Kč 92 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 360 000 Kč 66 %
634 634 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 360 000 Kč 66 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 050 000 Kč 985 000 Kč 94 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 050 000 Kč 985 000 Kč 94 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 25 000 Kč 45 %
634 634 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 25 000 Kč 45 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 1 175 000 Kč 460 000 Kč 39 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 350 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 350 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 223 500 Kč 60 000 Kč 27 %
634 634 0 Kč Navýšení 223 500 Kč 60 000 Kč 27 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 551 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 551 500 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0 Kč Navýšení 3 564 700 Kč 2 000 917 Kč 56 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 104 700 Kč 104 665 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 104 700 Kč 104 665 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 2 445 200 Kč 1 051 392 Kč 43 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 445 200 Kč 1 051 392 Kč 43 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 14 800 Kč 14 800 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 14 800 Kč 14 800 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 830 060 Kč 83 %
434 434 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 830 060 Kč 83 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 6 335 400 Kč 3 378 236 Kč 53 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 33 783 Kč 68 %
434 434 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 33 783 Kč 68 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 72 200 Kč 48 000 Kč 66 %
434 434 0 Kč Navýšení 72 200 Kč 48 000 Kč 66 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 4 655 400 Kč 2 952 474 Kč 63 %
434 434 0 Kč Navýšení 4 655 400 Kč 2 952 474 Kč 63 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 33 139 Kč 30 %
434 434 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 33 139 Kč 30 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 87 600 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 87 600 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 69 900 Kč 41 %
434 434 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 69 900 Kč 41 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 960 200 Kč 222 940 Kč 23 %
434 434 0 Kč Navýšení 960 200 Kč 222 940 Kč 23 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 182 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 182 000 Kč 0 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 21 192 200 Kč 13 350 291 Kč 63 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340005 (Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi,...), Paragraf 3392 (Zájmová činnost v kultuře), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Divadlo Orfeus, z.s.ARES 165 000,00 Kč
300000078 08.10.2020 55 000,00 Kč
300000124 16.10.2020 40 000,00 Kč
300000123 16.10.2020 70 000,00 Kč
SYNDIKÁT VÝTVARNÝCH UMĚLCŮARES 85 000,00 Kč
300000119 27.08.2020 85 000,00 Kč
Winternitzova vila, z.s.ARES 80 000,00 Kč
300000010 01.10.2020 80 000,00 Kč
Odborníci a občané pro revitalizaci pam.zóny Buďánka a okolí, o.s.ARES 60 000,00 Kč
300000132 15.09.2020 60 000,00 Kč
Projekt Pomezí z.s.ARES 50 000,00 Kč
300000133 15.09.2020 50 000,00 Kč
Spolek Malostranský hřbitovARES 50 000,00 Kč
300000006 01.10.2020 50 000,00 Kč
Výtvarný spolek HruškaARES 50 000,00 Kč
300000008 01.10.2020 50 000,00 Kč
Taneční studio LightARES 50 000,00 Kč
300000128 15.09.2020 50 000,00 Kč
Divadlo Buchty a Loutky, o.s.ARES 50 000,00 Kč
300000051 05.10.2020 50 000,00 Kč
Spolek Hájovna, z. s.ARES 45 000,00 Kč
300000112 09.10.2020 45 000,00 Kč
Kulturní a rodinné centrum Barrandov, z.s.ARES 40 000,00 Kč
300000017 01.10.2020 25 000,00 Kč
300000107 09.10.2020 15 000,00 Kč
Slovo 21, o.s.ARES 40 000,00 Kč
300000005 01.10.2020 40 000,00 Kč
Taneční studio Andrea z.s.ARES 30 000,00 Kč
300000103 25.08.2020 30 000,00 Kč
Unijazz - sdružení pro podporu kulturních aktivitARES 30 000,00 Kč
300000130 15.09.2020 30 000,00 Kč
Auto*Mat, z.s.ARES 30 000,00 Kč
300000129 15.09.2020 30 000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jinonice, z.s.ARES 25 000,00 Kč
300000007 01.10.2020 25 000,00 Kč
Nerudný fest.czARES 25 000,00 Kč
300000094 27.11.2020 25 000,00 Kč
IQ školka Delfínek, z.s.ARES 25 000,00 Kč
300000118 27.08.2020 25 000,00 Kč
Spolek MAM ProstorARES 20 000,00 Kč
300000009 01.10.2020 20 000,00 Kč
Výtvarný ateliér SMARTARES 20 000,00 Kč
300000011 01.10.2020 20 000,00 Kč
Sdružení dětského pěveckého sboru SvítáníARES 15 000,00 Kč
300000152 21.09.2020 15 000,00 Kč
Pod Zelenou Horou, z. s.ARES 10 000,00 Kč
300000151 21.09.2020 10 000,00 Kč
Dayspeed Music, z.s.ARES 10 000,00 Kč
300000154 21.09.2020 10 000,00 Kč
InGarden z.s.ARES 10 000,00 Kč
300000052 05.10.2020 10 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -30 000,00 Kč
Celkem 985 000,00 Kč