Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (ORG 340005) / 2020

Název:
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 21 192 200 Kč 13 350 291 Kč 63 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 9 202 100 Kč 5 946 138 Kč 65 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 25 000 Kč 28 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 11 900 100 Kč 7 379 153 Kč 62 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 112 000 Kč 75 %
6127 Umělecká díla a předměty 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 112 000 Kč 75 %
634 634 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 112 000 Kč 75 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 830 060 Kč 83 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 830 060 Kč 83 %
434 434 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 830 060 Kč 83 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 3 150 000 Kč 2 942 060 Kč 93 %