Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2661539000000 (ORG 2661539000000) / 2020

Název:
2661539000000 (2661539000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2661539000000 (2661539000000), Paragraf 3111 (Předškolní zařízení), Položka 5336 (Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830ARES 436 100,00 Kč
300000087 02.07.2020 218 050,00 Kč
300000087 02.07.2020 218 050,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 436 100,00 Kč