Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 260000 (ORG 260000) / 2020

Název:
260000 (260000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 16 701 700 Kč 16 701 676 Kč 100 %
výdaje 262 078 000 Kč Navýšení 278 978 800 Kč 258 439 761 Kč 93 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 067 400 Kč 1 049 900 Kč 98 %
Veřejná správa 262 078 000 Kč Navýšení 275 231 800 Kč 256 710 316 Kč 93 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 2 536 700 Kč 536 720 Kč 21 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 291 200 Kč 94 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 291 200 Kč 94 %
426 426 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 291 200 Kč 94 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 758 700 Kč 758 700 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 Kč Navýšení 570 900 Kč 570 900 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 570 900 Kč 570 900 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 137 700 Kč 137 700 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 137 700 Kč 137 700 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 50 100 Kč 50 100 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 50 100 Kč 50 100 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
726 726 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 24 240 000 Kč Navýšení 24 796 100 Kč 23 871 015 Kč 96 %
5019 Ostatní platy 150 000 Kč Pokles 120 000 Kč 92 736 Kč 77 %
926 926 150 000 Kč Pokles 120 000 Kč 92 736 Kč 77 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 17 400 000 Kč Pokles 17 028 400 Kč 16 325 441 Kč 96 %
926 926 17 400 000 Kč Pokles 17 028 400 Kč 16 325 441 Kč 96 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 400 000 Kč Navýšení 2 080 300 Kč 2 005 174 Kč 96 %
926 926 1 400 000 Kč Navýšení 2 080 300 Kč 2 005 174 Kč 96 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 300 000 Kč Navýšení 3 377 000 Kč 3 351 155 Kč 99 %
926 926 3 300 000 Kč Navýšení 3 377 000 Kč 3 351 155 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 600 000 Kč Navýšení 1 689 300 Kč 1 663 106 Kč 98 %
926 926 1 600 000 Kč Navýšení 1 689 300 Kč 1 663 106 Kč 98 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 70 000 Kč 70 000 Kč 56 754 Kč 81 %
926 926 70 000 Kč 70 000 Kč 56 754 Kč 81 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 000 Kč Pokles 41 000 Kč 31 361 Kč 76 %
926 926 50 000 Kč Pokles 41 000 Kč 31 361 Kč 76 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 000 Kč Pokles 64 700 Kč 56 400 Kč 87 %
926 926 100 000 Kč Pokles 64 700 Kč 56 400 Kč 87 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 9 900 Kč 9 864 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 900 Kč 9 864 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 100 000 Kč Navýšení 120 300 Kč 120 226 Kč 100 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 300 Kč 120 226 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000 Kč Pokles 1 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč Pokles 1 200 Kč 0 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 000 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000 Kč Navýšení 39 000 Kč 23 798 Kč 61 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 39 000 Kč 23 798 Kč 61 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 4 834 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 625 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 625 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 225 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 225 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 14 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5161 Služby pošt 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0 Kč Navýšení 7 185 600 Kč 4 692 608 Kč 65 %
5019 Ostatní platy 0 Kč Navýšení 56 900 Kč 49 251 Kč 87 %
926 926 0 Kč Navýšení 56 900 Kč 49 251 Kč 87 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 4 851 600 Kč 2 455 157 Kč 51 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 851 600 Kč 2 455 157 Kč 51 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 625 000 Kč 587 056 Kč 94 %
926 926 0 Kč Navýšení 625 000 Kč 587 056 Kč 94 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 24 000 Kč 15 543 Kč 65 %
926 926 0 Kč Navýšení 24 000 Kč 15 543 Kč 65 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 10 074 Kč 72 %
926 926 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 10 074 Kč 72 %
5161 Služby pošt 0 Kč Navýšení 505 000 Kč 485 642 Kč 96 %
926 926 0 Kč Navýšení 505 000 Kč 485 642 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 198 400 Kč 197 896 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 198 400 Kč 197 896 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 Kč Navýšení 18 700 Kč 18 615 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 18 700 Kč 18 615 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 892 000 Kč 873 375 Kč 98 %
926 926 0 Kč Navýšení 892 000 Kč 873 375 Kč 98 %
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa JN 0 Kč Navýšení 75 800 Kč 34 140 Kč 45 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 56 300 Kč 34 140 Kč 61 %
926 926 0 Kč Navýšení 56 300 Kč 34 140 Kč 61 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 19 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 19 500 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 233 004 000 Kč Navýšení 243 174 300 Kč 228 112 552 Kč 94 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160 000 000 Kč Navýšení 169 309 100 Kč 157 345 727 Kč 93 %
926 926 160 000 000 Kč Navýšení 169 309 100 Kč 157 345 727 Kč 93 %
5021 Ostatní osobní výdaje 8 000 000 Kč Pokles 6 318 800 Kč 4 765 547 Kč 75 %
926 926 8 000 000 Kč Pokles 6 318 800 Kč 4 765 547 Kč 75 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 750 000 Kč 520 396 Kč 69 %
926 926 1 000 000 Kč Pokles 750 000 Kč 520 396 Kč 69 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 41 664 000 Kč Navýšení 43 961 200 Kč 40 221 039 Kč 91 %
926 926 41 664 000 Kč Navýšení 43 961 200 Kč 40 221 039 Kč 91 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 120 000 Kč Navýšení 15 953 400 Kč 14 601 505 Kč 92 %
926 926 15 120 000 Kč Navýšení 15 953 400 Kč 14 601 505 Kč 92 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 800 000 Kč 800 000 Kč 772 847 Kč 97 %
926 926 800 000 Kč 800 000 Kč 772 847 Kč 97 %
5161 Služby pošt 20 000 Kč 20 000 Kč 2 220 Kč 11 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 2 220 Kč 11 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 550 000 Kč 550 000 Kč 465 143 Kč 85 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 465 143 Kč 85 %
5163 Služby peněžních ústavů 60 000 Kč Navýšení 74 400 Kč 64 320 Kč 86 %
926 926 60 000 Kč Navýšení 74 400 Kč 64 320 Kč 86 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 48 400 Kč 48 400 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 48 400 Kč 48 400 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 500 000 Kč Pokles 1 597 000 Kč 1 178 778 Kč 74 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 1 597 000 Kč 1 178 778 Kč 74 %
5169 Nákup ostatních služeb 900 000 Kč 900 000 Kč 310 341 Kč 34 %
926 926 900 000 Kč 900 000 Kč 310 341 Kč 34 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 750 000 Kč Pokles 668 500 Kč 528 015 Kč 79 %
926 926 750 000 Kč Pokles 668 500 Kč 528 015 Kč 79 %
5176 Účastnické poplatky na konference 80 000 Kč 80 000 Kč 10 212 Kč 13 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 10 212 Kč 13 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 250 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 252 300 Kč 97 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 252 300 Kč 97 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 105 Kč 92 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 105 Kč 92 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč 100 000 Kč 95 434 Kč 95 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 95 434 Kč 95 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 100 000 Kč Navýšení 1 672 300 Kč 1 358 845 Kč 81 %
926 926 1 100 000 Kč Navýšení 1 672 300 Kč 1 358 845 Kč 81 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč 0 Kč 5 514 384 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč 5 514 384 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 536 700 Kč 536 720 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 536 700 Kč 536 720 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 536 700 Kč 536 720 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 262 078 000 Kč Navýšení 278 978 800 Kč 258 439 761 Kč 93 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 260000 (260000), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5194 (Věcné dary)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Hrstka VáclavARES 64 472,43 Kč
360000516 22.12.2020 14 970,12 Kč
360000517 22.12.2020 49 502,31 Kč
Zdeňka BendováARES 11 000,00 Kč
360000270 25.11.2020 11 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 19 962,00 Kč
Celkem 95 434,43 Kč