Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 260000 (ORG 260000) / 2020

Název:
260000 (260000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 16 701 700 Kč 16 701 676 Kč 100 %
výdaje 262 078 000 Kč Navýšení 278 978 800 Kč 258 439 761 Kč 93 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 067 400 Kč 1 049 900 Kč 98 %
Veřejná správa 262 078 000 Kč Navýšení 275 231 800 Kč 256 710 316 Kč 93 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 2 536 700 Kč 536 720 Kč 21 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 291 200 Kč 94 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 291 200 Kč 94 %
426 426 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 291 200 Kč 94 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 758 700 Kč 758 700 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 Kč Navýšení 570 900 Kč 570 900 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 570 900 Kč 570 900 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 137 700 Kč 137 700 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 137 700 Kč 137 700 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 50 100 Kč 50 100 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 50 100 Kč 50 100 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
726 726 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 24 240 000 Kč Navýšení 24 796 100 Kč 23 871 015 Kč 96 %
5019 Ostatní platy 150 000 Kč Pokles 120 000 Kč 92 736 Kč 77 %
926 926 150 000 Kč Pokles 120 000 Kč 92 736 Kč 77 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 17 400 000 Kč Pokles 17 028 400 Kč 16 325 441 Kč 96 %
926 926 17 400 000 Kč Pokles 17 028 400 Kč 16 325 441 Kč 96 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 400 000 Kč Navýšení 2 080 300 Kč 2 005 174 Kč 96 %
926 926 1 400 000 Kč Navýšení 2 080 300 Kč 2 005 174 Kč 96 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 300 000 Kč Navýšení 3 377 000 Kč 3 351 155 Kč 99 %
926 926 3 300 000 Kč Navýšení 3 377 000 Kč 3 351 155 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 600 000 Kč Navýšení 1 689 300 Kč 1 663 106 Kč 98 %
926 926 1 600 000 Kč Navýšení 1 689 300 Kč 1 663 106 Kč 98 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 70 000 Kč 70 000 Kč 56 754 Kč 81 %
926 926 70 000 Kč 70 000 Kč 56 754 Kč 81 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 000 Kč Pokles 41 000 Kč 31 361 Kč 76 %
926 926 50 000 Kč Pokles 41 000 Kč 31 361 Kč 76 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 000 Kč Pokles 64 700 Kč 56 400 Kč 87 %
926 926 100 000 Kč Pokles 64 700 Kč 56 400 Kč 87 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 9 900 Kč 9 864 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 900 Kč 9 864 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 100 000 Kč Navýšení 120 300 Kč 120 226 Kč 100 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 300 Kč 120 226 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000 Kč Pokles 1 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč Pokles 1 200 Kč 0 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 000 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000 Kč Navýšení 39 000 Kč 23 798 Kč 61 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 39 000 Kč 23 798 Kč 61 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 4 834 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 625 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 625 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 225 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 225 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 14 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5161 Služby pošt 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0 Kč Navýšení 7 185 600 Kč 4 692 608 Kč 65 %
5019 Ostatní platy 0 Kč Navýšení 56 900 Kč 49 251 Kč 87 %
926 926 0 Kč Navýšení 56 900 Kč 49 251 Kč 87 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 4 851 600 Kč 2 455 157 Kč 51 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 851 600 Kč 2 455 157 Kč 51 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 625 000 Kč 587 056 Kč 94 %
926 926 0 Kč Navýšení 625 000 Kč 587 056 Kč 94 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 24 000 Kč 15 543 Kč 65 %
926 926 0 Kč Navýšení 24 000 Kč 15 543 Kč 65 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 10 074 Kč 72 %
926 926 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 10 074 Kč 72 %
5161 Služby pošt 0 Kč Navýšení 505 000 Kč 485 642 Kč 96 %
926 926 0 Kč Navýšení 505 000 Kč 485 642 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 198 400 Kč 197 896 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 198 400 Kč 197 896 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 Kč Navýšení 18 700 Kč 18 615 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 18 700 Kč 18 615 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 892 000 Kč 873 375 Kč 98 %
926 926 0 Kč Navýšení 892 000 Kč 873 375 Kč 98 %
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa JN 0 Kč Navýšení 75 800 Kč 34 140 Kč 45 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 56 300 Kč 34 140 Kč 61 %
926 926 0 Kč Navýšení 56 300 Kč 34 140 Kč 61 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 19 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 19 500 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 233 004 000 Kč Navýšení 243 174 300 Kč 228 112 552 Kč 94 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160 000 000 Kč Navýšení 169 309 100 Kč 157 345 727 Kč 93 %
926 926 160 000 000 Kč Navýšení 169 309 100 Kč 157 345 727 Kč 93 %
5021 Ostatní osobní výdaje 8 000 000 Kč Pokles 6 318 800 Kč 4 765 547 Kč 75 %
926 926 8 000 000 Kč Pokles 6 318 800 Kč 4 765 547 Kč 75 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 750 000 Kč 520 396 Kč 69 %
926 926 1 000 000 Kč Pokles 750 000 Kč 520 396 Kč 69 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 41 664 000 Kč Navýšení 43 961 200 Kč 40 221 039 Kč 91 %
926 926 41 664 000 Kč Navýšení 43 961 200 Kč 40 221 039 Kč 91 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 120 000 Kč Navýšení 15 953 400 Kč 14 601 505 Kč 92 %
926 926 15 120 000 Kč Navýšení 15 953 400 Kč 14 601 505 Kč 92 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 800 000 Kč 800 000 Kč 772 847 Kč 97 %
926 926 800 000 Kč 800 000 Kč 772 847 Kč 97 %
5161 Služby pošt 20 000 Kč 20 000 Kč 2 220 Kč 11 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 2 220 Kč 11 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 550 000 Kč 550 000 Kč 465 143 Kč 85 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 465 143 Kč 85 %
5163 Služby peněžních ústavů 60 000 Kč Navýšení 74 400 Kč 64 320 Kč 86 %
926 926 60 000 Kč Navýšení 74 400 Kč 64 320 Kč 86 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 48 400 Kč 48 400 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 48 400 Kč 48 400 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 500 000 Kč Pokles 1 597 000 Kč 1 178 778 Kč 74 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 1 597 000 Kč 1 178 778 Kč 74 %
5169 Nákup ostatních služeb 900 000 Kč 900 000 Kč 310 341 Kč 34 %
926 926 900 000 Kč 900 000 Kč 310 341 Kč 34 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 750 000 Kč Pokles 668 500 Kč 528 015 Kč 79 %
926 926 750 000 Kč Pokles 668 500 Kč 528 015 Kč 79 %
5176 Účastnické poplatky na konference 80 000 Kč 80 000 Kč 10 212 Kč 13 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 10 212 Kč 13 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 250 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 252 300 Kč 97 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 252 300 Kč 97 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 105 Kč 92 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 105 Kč 92 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč 100 000 Kč 95 434 Kč 95 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 95 434 Kč 95 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 100 000 Kč Navýšení 1 672 300 Kč 1 358 845 Kč 81 %
926 926 1 100 000 Kč Navýšení 1 672 300 Kč 1 358 845 Kč 81 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč 0 Kč 5 514 384 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč 5 514 384 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 536 700 Kč 536 720 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 536 700 Kč 536 720 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 536 700 Kč 536 720 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 262 078 000 Kč Navýšení 278 978 800 Kč 258 439 761 Kč 93 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 260000 (260000), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
RENTEL a.s.ARES 127 292,00 Kč
360000185 14.12.2020 6 776,00 Kč
360000186 14.12.2020 120 516,00 Kč
Aliaves & Co., a.s.ARES 124 480,00 Kč
360000105 23.01.2020 5 980,00 Kč
360000106 23.01.2020 8 970,00 Kč
360000140 28.01.2020 2 990,00 Kč
360000051 10.02.2020 2 990,00 Kč
360000249 25.02.2020 2 990,00 Kč
360000042 05.03.2020 3 590,00 Kč
360000044 03.06.2020 10 770,00 Kč
360000100 13.07.2020 17 990,00 Kč
360000109 12.10.2020 8 970,00 Kč
360000228 21.10.2020 9 240,00 Kč
950000048 25.11.2020 10 770,00 Kč
950000048 25.11.2020 -10 770,00 Kč
360000091 09.12.2020 50 000,00 Kč
OTIDEA vzdělávání s.r.o.ARES 122 254,50 Kč
360000152 29.01.2020 7 744,00 Kč
360000153 29.01.2020 8 470,00 Kč
360000110 14.02.2020 3 872,00 Kč
360000174 16.04.2020 17 968,50 Kč
360000058 07.10.2020 24 200,00 Kč
360000162 11.12.2020 60 000,00 Kč
Institut pro veřejnou správu PrahaARES 102 650,00 Kč
360000124 27.01.2020 1 006,00 Kč
360000066 12.02.2020 17 040,00 Kč
360000065 12.02.2020 10 740,00 Kč
360000166 16.04.2020 17 040,00 Kč
360000278 28.04.2020 -240,00 Kč
360000279 28.04.2020 -1 940,00 Kč
360000036 06.05.2020 700,00 Kč
950000031 22.06.2020 -1 006,00 Kč
360000035 03.07.2020 4 900,00 Kč
360000311 16.07.2020 -4 280,00 Kč
360000312 22.07.2020 -8 740,00 Kč
360000098 11.08.2020 15 020,00 Kč
360000014 01.09.2020 1 074,00 Kč
360000344 22.09.2020 -4 280,00 Kč
950000080 30.09.2020 4 900,00 Kč
950000080 30.09.2020 -4 900,00 Kč
360000095 09.10.2020 1 502,00 Kč
360000172 16.10.2020 1 074,00 Kč
950000033 30.10.2020 -15 100,00 Kč
950000031 30.10.2020 -11 440,00 Kč
950000032 30.10.2020 6 220,00 Kč
950000030 30.10.2020 8 300,00 Kč
950000032 30.10.2020 -6 220,00 Kč
950000030 30.10.2020 -8 300,00 Kč
950000033 30.10.2020 15 100,00 Kč
950000031 30.10.2020 11 440,00 Kč
360000113 11.11.2020 8 700,00 Kč
360000563 23.12.2020 10 040,00 Kč
360000562 23.12.2020 17 150,00 Kč
360000564 23.12.2020 17 150,00 Kč
AQE advisors, a.s.ARES 96 000,00 Kč
360000257 21.09.2020 18 000,00 Kč
360000161 11.12.2020 18 000,00 Kč
360000646 30.12.2020 60 000,00 Kč
Ing. Radim MartynekARES 79 200,00 Kč
360000120 09.09.2020 19 800,00 Kč
360000160 11.12.2020 59 400,00 Kč
Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o.p.s.ARES 75 800,00 Kč
360000063 06.03.2020 6 000,00 Kč
360000067 06.03.2020 6 000,00 Kč
360000066 06.03.2020 2 000,00 Kč
360000065 06.03.2020 3 600,00 Kč
360000069 06.03.2020 3 200,00 Kč
360000064 06.03.2020 6 400,00 Kč
360000068 06.03.2020 4 200,00 Kč
360000061 06.04.2020 8 000,00 Kč
360000065 06.04.2020 3 200,00 Kč
360000060 06.04.2020 6 000,00 Kč
360000064 06.04.2020 7 200,00 Kč
360000063 06.04.2020 8 000,00 Kč
360000062 06.04.2020 5 600,00 Kč
360000066 06.04.2020 6 400,00 Kč
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS,a.s.ARES 61 700,00 Kč
360000129 27.01.2020 18 900,00 Kč
360000141 28.01.2020 23 900,00 Kč
360000084 12.02.2020 18 900,00 Kč
Náruč dětem, z.s.ARES 34 000,00 Kč
360000040 06.10.2020 34 000,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 33 280,00 Kč
360000210 21.02.2020 6 600,00 Kč
360000277 26.06.2020 3 980,00 Kč
360000045 07.07.2020 8 800,00 Kč
360000082 10.08.2020 5 000,00 Kč
360000129 13.08.2020 2 200,00 Kč
360000174 18.08.2020 2 300,00 Kč
360000172 18.08.2020 2 200,00 Kč
360000159 11.12.2020 2 200,00 Kč
RNDr.Ivana Hexnerová-BOVA POLYGONARES 32 110,00 Kč
360000085 23.01.2020 2 140,00 Kč
360000086 23.01.2020 2 140,00 Kč
360000056 10.02.2020 10 790,00 Kč
360000182 20.02.2020 8 892,00 Kč
360000180 20.02.2020 2 223,00 Kč
360000082 07.09.2020 1 975,00 Kč
360000189 19.10.2020 3 950,00 Kč
Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníkůARES 30 200,00 Kč
360000162 19.02.2020 28 000,00 Kč
360000246 23.03.2020 2 200,00 Kč
Vzdělávací centrum Morava s.r.o.ARES 28 280,00 Kč
360000108 14.02.2020 3 380,00 Kč
360000185 20.02.2020 1 750,00 Kč
360000131 12.03.2020 3 500,00 Kč
360000130 12.03.2020 1 750,00 Kč
360000232 23.06.2020 1 790,00 Kč
360000182 15.09.2020 1 790,00 Kč
360000207 16.09.2020 1 790,00 Kč
360000010 01.10.2020 5 370,00 Kč
360000519 22.12.2020 7 160,00 Kč
Úřad městské části Praha 5ARES 28 000,00 Kč
340000003 16.04.2020 12 000,00 Kč
340000002 07.05.2020 4 000,00 Kč
340000002 08.06.2020 4 000,00 Kč
340000001 08.07.2020 4 000,00 Kč
340000003 11.08.2020 4 000,00 Kč
SCIENS s.r.o.ARES 27 290,00 Kč
360000265 23.10.2020 9 960,00 Kč
360000285 26.11.2020 9 560,00 Kč
360000089 09.12.2020 7 770,00 Kč
Rozběh Mysli, z.s.ARES 22 800,00 Kč
360000210 21.08.2020 22 800,00 Kč
950000049 25.11.2020 22 800,00 Kč
950000049 25.11.2020 -22 800,00 Kč
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.ARES 21 952,00 Kč
360000104 23.01.2020 2 150,00 Kč
360000108 23.01.2020 2 150,00 Kč
360000046 05.03.2020 4 300,00 Kč
360000044 05.03.2020 4 300,00 Kč
360000043 05.03.2020 2 150,00 Kč
360000228 23.06.2020 2 150,00 Kč
360000101 13.07.2020 2 150,00 Kč
360000115 11.11.2020 2 602,00 Kč
Mgr. Pavel Filipčík - CAMPANUSARES 21 550,00 Kč
360000082 23.01.2020 3 700,00 Kč
360000045 05.03.2020 1 850,00 Kč
360000041 05.03.2020 1 850,00 Kč
360000245 23.03.2020 5 550,00 Kč
360000057 08.07.2020 1 200,00 Kč
360000079 08.10.2020 7 400,00 Kč
Kalis, s.r.o.ARES 18 000,00 Kč
360000184 20.02.2020 18 000,00 Kč
EDUBASE s.r.o.ARES 17 000,00 Kč
360000165 16.04.2020 2 190,00 Kč
360000119 09.09.2020 4 380,00 Kč
360000271 25.11.2020 4 470,00 Kč
360000158 11.12.2020 4 470,00 Kč
360000345 18.12.2020 1 490,00 Kč
Miklová NasťaARES 17 000,00 Kč
360000296 27.03.2020 17 000,00 Kč
Anag, spol.s.r.o.ARES 16 390,00 Kč
360000028 02.06.2020 4 980,00 Kč
360000344 18.12.2020 1 390,00 Kč
360000510 22.12.2020 1 390,00 Kč
360000515 22.12.2020 1 290,00 Kč
360000509 22.12.2020 1 290,00 Kč
360000513 22.12.2020 1 290,00 Kč
360000508 22.12.2020 1 390,00 Kč
360000512 22.12.2020 790,00 Kč
360000511 22.12.2020 1 290,00 Kč
360000647 30.12.2020 1 290,00 Kč
Oldřich BednářARES 16 030,00 Kč
360000514 22.12.2020 16 030,00 Kč
EDUPOL v.o.s.ARES 14 400,00 Kč
360000083 23.01.2020 3 600,00 Kč
360000167 16.04.2020 1 800,00 Kč
360000164 16.04.2020 3 600,00 Kč
360000185 17.06.2020 1 800,00 Kč
360000113 12.08.2020 1 800,00 Kč
360000028 02.09.2020 1 800,00 Kč
950000050 25.11.2020 -1 800,00 Kč
950000047 25.11.2020 1 800,00 Kč
950000047 25.11.2020 -1 800,00 Kč
950000050 25.11.2020 1 800,00 Kč
Mgr. Loskot Stanislav, MBAARES 12 100,00 Kč
360000187 14.12.2020 6 386,13 Kč
360000187 14.12.2020 5 713,87 Kč
Český svaz ochránců přírod Arboristická akademieARES 8 470,00 Kč
360000142 18.02.2020 8 470,00 Kč
Orkam Plzeň s.r.o.ARES 8 200,00 Kč
360000230 23.06.2020 4 200,00 Kč
360000118 09.09.2020 4 000,00 Kč
TOP Semináře s.r.o.ARES 6 760,00 Kč
360000305 30.06.2020 3 580,00 Kč
360000565 23.12.2020 1 590,00 Kč
360000565 23.12.2020 1 590,00 Kč
Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právníARES 4 600,00 Kč
360000282 22.09.2020 2 300,00 Kč
360000283 22.09.2020 2 300,00 Kč
950000046 25.11.2020 -2 300,00 Kč
950000045 25.11.2020 2 300,00 Kč
950000045 25.11.2020 -2 300,00 Kč
950000046 25.11.2020 2 300,00 Kč
Ing. Stará MagdalénaARES 3 800,00 Kč
360000114 10.06.2020 3 800,00 Kč
TSM spol. s.r.o.ARES 3 800,00 Kč
360000209 21.02.2020 3 800,00 Kč
PhDr. Jan Soukup, Ph. D.ARES 3 200,00 Kč
360000133 28.01.2020 3 200,00 Kč
Radovan DávidARES 3 180,00 Kč
360000054 08.12.2020 3 180,00 Kč
CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osobARES 3 000,00 Kč
360000112 14.02.2020 3 000,00 Kč
INBES s.r.o.ARES 2 800,00 Kč
360000156 15.10.2020 2 800,00 Kč
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.ARES 2 541,00 Kč
360000091 10.03.2020 2 541,00 Kč
Bednář OldřichARES 2 290,00 Kč
360000023 05.02.2020 2 290,00 Kč
Noveko 96 vzdělávání spol. s.r.o.ARES 2 200,00 Kč
360000229 23.06.2020 2 200,00 Kč
Edcoma, s.r.o.ARES 2 044,90 Kč
360000047 05.03.2020 2 044,90 Kč
GORDIC spol. s r.o.ARES 1 815,00 Kč
360000028 05.10.2020 1 815,00 Kč
Rodinné mosty, z.s.ARES 1 800,00 Kč
360000124 10.12.2020 1 800,00 Kč
Verlag Dashöfer nakladatelství, spol. s r.o.ARES 969,00 Kč
360000111 14.02.2020 969,00 Kč
Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s.ARES 780,00 Kč
360000114 11.11.2020 780,00 Kč
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000109 14.02.2020 12 250,00 Kč
360000299 25.03.2020 -12 250,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -63 230,20 Kč
Celkem 1 178 778,20 Kč