Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 260000 (ORG 260000) / 2020

Název:
260000 (260000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 16 701 700 Kč 16 701 676 Kč 100 %
výdaje 262 078 000 Kč Navýšení 278 978 800 Kč 258 439 761 Kč 93 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 067 400 Kč 1 049 900 Kč 98 %
Veřejná správa 262 078 000 Kč Navýšení 275 231 800 Kč 256 710 316 Kč 93 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 2 536 700 Kč 536 720 Kč 21 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 291 200 Kč 94 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 291 200 Kč 94 %
426 426 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 291 200 Kč 94 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 758 700 Kč 758 700 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 Kč Navýšení 570 900 Kč 570 900 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 570 900 Kč 570 900 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 137 700 Kč 137 700 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 137 700 Kč 137 700 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 50 100 Kč 50 100 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 50 100 Kč 50 100 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
726 726 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 24 240 000 Kč Navýšení 24 796 100 Kč 23 871 015 Kč 96 %
5019 Ostatní platy 150 000 Kč Pokles 120 000 Kč 92 736 Kč 77 %
926 926 150 000 Kč Pokles 120 000 Kč 92 736 Kč 77 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 17 400 000 Kč Pokles 17 028 400 Kč 16 325 441 Kč 96 %
926 926 17 400 000 Kč Pokles 17 028 400 Kč 16 325 441 Kč 96 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 400 000 Kč Navýšení 2 080 300 Kč 2 005 174 Kč 96 %
926 926 1 400 000 Kč Navýšení 2 080 300 Kč 2 005 174 Kč 96 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 300 000 Kč Navýšení 3 377 000 Kč 3 351 155 Kč 99 %
926 926 3 300 000 Kč Navýšení 3 377 000 Kč 3 351 155 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 600 000 Kč Navýšení 1 689 300 Kč 1 663 106 Kč 98 %
926 926 1 600 000 Kč Navýšení 1 689 300 Kč 1 663 106 Kč 98 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 70 000 Kč 70 000 Kč 56 754 Kč 81 %
926 926 70 000 Kč 70 000 Kč 56 754 Kč 81 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 000 Kč Pokles 41 000 Kč 31 361 Kč 76 %
926 926 50 000 Kč Pokles 41 000 Kč 31 361 Kč 76 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 000 Kč Pokles 64 700 Kč 56 400 Kč 87 %
926 926 100 000 Kč Pokles 64 700 Kč 56 400 Kč 87 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 9 900 Kč 9 864 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 900 Kč 9 864 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 100 000 Kč Navýšení 120 300 Kč 120 226 Kč 100 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 300 Kč 120 226 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000 Kč Pokles 1 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč Pokles 1 200 Kč 0 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 000 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000 Kč Navýšení 39 000 Kč 23 798 Kč 61 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 39 000 Kč 23 798 Kč 61 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 4 834 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 625 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 625 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 225 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 225 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 14 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5161 Služby pošt 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0 Kč Navýšení 7 185 600 Kč 4 692 608 Kč 65 %
5019 Ostatní platy 0 Kč Navýšení 56 900 Kč 49 251 Kč 87 %
926 926 0 Kč Navýšení 56 900 Kč 49 251 Kč 87 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 4 851 600 Kč 2 455 157 Kč 51 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 851 600 Kč 2 455 157 Kč 51 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 625 000 Kč 587 056 Kč 94 %
926 926 0 Kč Navýšení 625 000 Kč 587 056 Kč 94 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 24 000 Kč 15 543 Kč 65 %
926 926 0 Kč Navýšení 24 000 Kč 15 543 Kč 65 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 10 074 Kč 72 %
926 926 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 10 074 Kč 72 %
5161 Služby pošt 0 Kč Navýšení 505 000 Kč 485 642 Kč 96 %
926 926 0 Kč Navýšení 505 000 Kč 485 642 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 198 400 Kč 197 896 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 198 400 Kč 197 896 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 Kč Navýšení 18 700 Kč 18 615 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 18 700 Kč 18 615 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 892 000 Kč 873 375 Kč 98 %
926 926 0 Kč Navýšení 892 000 Kč 873 375 Kč 98 %
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa JN 0 Kč Navýšení 75 800 Kč 34 140 Kč 45 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 56 300 Kč 34 140 Kč 61 %
926 926 0 Kč Navýšení 56 300 Kč 34 140 Kč 61 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 19 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 19 500 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 233 004 000 Kč Navýšení 243 174 300 Kč 228 112 552 Kč 94 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160 000 000 Kč Navýšení 169 309 100 Kč 157 345 727 Kč 93 %
926 926 160 000 000 Kč Navýšení 169 309 100 Kč 157 345 727 Kč 93 %
5021 Ostatní osobní výdaje 8 000 000 Kč Pokles 6 318 800 Kč 4 765 547 Kč 75 %
926 926 8 000 000 Kč Pokles 6 318 800 Kč 4 765 547 Kč 75 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 750 000 Kč 520 396 Kč 69 %
926 926 1 000 000 Kč Pokles 750 000 Kč 520 396 Kč 69 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 41 664 000 Kč Navýšení 43 961 200 Kč 40 221 039 Kč 91 %
926 926 41 664 000 Kč Navýšení 43 961 200 Kč 40 221 039 Kč 91 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 120 000 Kč Navýšení 15 953 400 Kč 14 601 505 Kč 92 %
926 926 15 120 000 Kč Navýšení 15 953 400 Kč 14 601 505 Kč 92 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 800 000 Kč 800 000 Kč 772 847 Kč 97 %
926 926 800 000 Kč 800 000 Kč 772 847 Kč 97 %
5161 Služby pošt 20 000 Kč 20 000 Kč 2 220 Kč 11 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 2 220 Kč 11 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 550 000 Kč 550 000 Kč 465 143 Kč 85 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 465 143 Kč 85 %
5163 Služby peněžních ústavů 60 000 Kč Navýšení 74 400 Kč 64 320 Kč 86 %
926 926 60 000 Kč Navýšení 74 400 Kč 64 320 Kč 86 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 48 400 Kč 48 400 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 48 400 Kč 48 400 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 500 000 Kč Pokles 1 597 000 Kč 1 178 778 Kč 74 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 1 597 000 Kč 1 178 778 Kč 74 %
5169 Nákup ostatních služeb 900 000 Kč 900 000 Kč 310 341 Kč 34 %
926 926 900 000 Kč 900 000 Kč 310 341 Kč 34 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 750 000 Kč Pokles 668 500 Kč 528 015 Kč 79 %
926 926 750 000 Kč Pokles 668 500 Kč 528 015 Kč 79 %
5176 Účastnické poplatky na konference 80 000 Kč 80 000 Kč 10 212 Kč 13 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 10 212 Kč 13 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 250 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 252 300 Kč 97 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 252 300 Kč 97 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 105 Kč 92 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 105 Kč 92 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč 100 000 Kč 95 434 Kč 95 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 95 434 Kč 95 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 100 000 Kč Navýšení 1 672 300 Kč 1 358 845 Kč 81 %
926 926 1 100 000 Kč Navýšení 1 672 300 Kč 1 358 845 Kč 81 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč 0 Kč 5 514 384 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč 5 514 384 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 536 700 Kč 536 720 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 536 700 Kč 536 720 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 536 700 Kč 536 720 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 262 078 000 Kč Navýšení 278 978 800 Kč 258 439 761 Kč 93 %