Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje OPP - pól růstu MŠ Kurandové (ORG 2541137000000) / 2020

Název:
OPP - pól růstu MŠ Kurandové (2541137000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 303 200 Kč 0 Kč 0 %
výdaje 0 Kč Navýšení 1 303 200 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 303 200 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 0 Kč 0 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 0 Kč 0 %