Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen (ORG 2541100000000) / 2020

Název:
FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen (2541100000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 371 300 Kč 371 411 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 359 100 Kč 374 911 Kč 104 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 359 100 Kč 374 911 Kč 104 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 198 500 Kč 198 556 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0 Kč 198 556 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 198 556 Kč - - - -
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 198 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 198 500 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 198 500 Kč 198 556 Kč 100 %