Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Drtinova - modernizace zařízení (ORG 2541098000000) / 2020

Název:
ZŠ Drtinova - modernizace zařízení (2541098000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 333 100 Kč 0 Kč 0 %
výdaje 0 Kč Navýšení 745 400 Kč 409 632 Kč 55 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 745 400 Kč 409 632 Kč 55 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 745 400 Kč 409 632 Kč 55 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 648 200 Kč 358 477 Kč 55 %
440 440 0 Kč Navýšení 648 200 Kč 358 477 Kč 55 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 27 500 Kč 25 000 Kč 91 %
437 437 0 Kč Navýšení 27 500 Kč 25 000 Kč 91 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 22 500 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 22 500 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 26 156 Kč 55 %
440 440 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 26 156 Kč 55 %
Celkem 0 Kč Navýšení 745 400 Kč 409 632 Kč 55 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2541098000000 (ZŠ Drtinova - modernizace zařízení ), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Damaco Group, s.r.o.ARES 25 000,00 Kč
950000011 17.08.2020 15 000,00 Kč
950000011 17.08.2020 3 000,00 Kč
950000011 17.08.2020 12 000,00 Kč
950000007 09.12.2020 -2 000,00 Kč
950000007 09.12.2020 -500,00 Kč
950000007 09.12.2020 -2 500,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 25 000,00 Kč