Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení (ORG 2541097000000) / 2020

Název:
MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení (2541097000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 296 300 Kč 261 319 Kč 88 %
výdaje 0 Kč Navýšení 308 300 Kč 271 319 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 290 300 Kč 253 319 Kč 87 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 243 319 Kč 87 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0 Kč 243 319 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 243 319 Kč - - - -
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 243 319 Kč 87 %