Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity (ORG 2360433000000) / 2020

Název:
OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity (2360433000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 925 000 Kč 921 160 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 925 000 Kč 921 160 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 925 000 Kč 921 160 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 925 000 Kč 921 160 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 405 700 Kč 402 956 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 405 700 Kč 402 956 Kč 99 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 518 204 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 518 204 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 925 000 Kč 921 160 Kč 100 %